Stručna predavanja u lipnju 2020. godine

Poštovani/e,

molimo vas da obratite pozornost na tekst u nastavku.

  • Predbilježbe za stručna predavanja u Multimedijskom centru šaljite na: ela.vujanic@kbcsm.hr i trebaju sadržavati ime i prezime te datum i naziv stručnog predavanja na koje ćete doći.
  • Predbilježbe se zaprimaju do 11 h na dan održavanja stručnog predavanja.
  • U slučaju popunjenosti željenog termina bit ćete obaviješteni.

Predbilježba za stručna predavanja koja će se održati u Klinici za traumatologiju i u Klinici za tumore šaljite glavnim sestrama klinika, Katarini Dugini, dipl. med. techn., i Kseniji Stanić, dipl. med. techn. Istima mogu prisustvovati samo medicinske sestre/tehničari iz navedenih klinika.

U Multimedijskom centru, u predavaonici Klinike za traumatologiju i u predavaonici Klinike za tumore bit će obavezno držanje socijalne distance od 1,5 m, dezinfekcija ruku prilikom ulaska te nošenje maske.

U nastavku slijede tri rasporeda (Multimedijski centar, Klinika za traumatologiju i Klinika za tumore).

LIPANJ

MULTIMEDIJSKI CENTAR

13:30

02.06.

Zbrinjavanje pacijenta s egzenteracijom orbite

Iva Kruljac, bacc. med. techn., Martina Žorat, bacc. med. techn.

09.06.

Apsentizam medicinskih sestara u KBC – u Sestre milosrdnice

Đurđica Duh, dipl. med. techn.

16.06.

Zdravstvena njega bolesnika s traheostomom

Ruža Böhm, bacc. med. techn.,

Anamaria Štajdohar, bacc. med. techn.

23.06.

Dobar ishod unatoč rizičnim faktorima za nastanak infekcije kirurškog mjesta

Dora Tomurad, medicinska sestra,

Diana Nimac, dipl. med. techn.

LIPANJ

KLINIKA ZA TRAUMATOLOGIJU

13:30

10.06.

Utjecaj društvenih mreža na profesionalizam sestrinstva

Jelena Mijatović, mag. med. techn.

Plan trajnog usavršavanja

17.06.

Utjecaj primopredaje sestrinske službe na kvalitetu zdravstvene njege u Klinici za kirurgiju u KBC – u Sestre milosrdnice

Kristina Žužul, bacc. med. techn.

Plan trajnog usavršavanja

LIPANJ

KLINIKA ZA TUMORE

13:30

18.06.

Kliničke smjernice u praksi medicinskih sestara

Željka Benceković, univ. mag. admin. sanit. Ela Vujanić, mag. med. techn.

Plan trajnog usavršavanja