Što je to nedostatna zdravstvena njega?

Dana 21. veljače 2020. godine Društvo za kvalitetu HUMS – a organiziralo je pri Tribini Grada Zagreba Internacionalnu RANCARE radionicu. Predavači su bili prof. Olga Riklikien s litvanskog Sveučilišta zdravstvenih znanosti i doktor znanosti Raul Cordeiro, predavač na Politehničkom institutu Portalegre, zdravstvene škole u Portugalu.

Skup je pozdravila predsjednica Društva za kvalitetu, Hrvatske udruge medicinskih sestara, gđa Josipa Bišćan i dr. Ana Stavljenić Rukavina, ispred Skupštine grada Zagreba.

Olga Riklikien i Raul Cordeiro članovi su međunarodnog tima Rancare projekta. O problemu nedostatne zdravstvene njege najprije se počelo govoriti u Americi, zatim u Australiji a tek 2016. godine o ovom problemu počinje se promišljati i u Europi.

Nedostatna zdravstvena njega predstavlja termin koji je relativno nedovoljno poznat. Predstavlja zdravstvenu njegu koja nije do kraja izvršena u opsegu kako je planirana. Razlozi su nenamjerni i svakako predstavljaju stres i frustraciju za medicinsku sestru. Jedan od razloga je premali broj medicinskih sestara u odnosu na broj bolesnika i količinu njege koju korisnici imaju pravo dobiti. Drugi razlog može biti tehničke ili materijalne prirode kada se unutar organizacijske jedinice ne može osigurati sve što je potrebno za osiguravanje zdravstvene njege (pomagala, adekvatne obloge, antidekubitalna pomagala, sredstva za njegu kože). Treći razlog može biti neadekvatno rukovođenje medicinskim sestrama. Ovaj problem javlja se kad na radilištu ima dovoljno medicinskih sestara a zdravstvena njega je neadekvatna zbog lošeg rukovođenja i neadekvatne podjele poslova. Na RANCARE projektu trenutno sudjeluje 27 zemalja i 84 člana koji besplatno rade istraživanja o ovom problemu. Smatraju da je najvažnije poučavanje samih studenata sestrinstva koji trebaju učiti i upoznati se sa terminom nedostatne zdravstvene njege i kako utjecati na poboljšanje.  Medicinske sestre/tehničari, voditelji odjela i klinika moraju nužno menadžerski razmišljati, planirati, procjenjivati, sastavljati timove medicinskih sestara s različitim kvalitetama i sposobnostima koji će timski osigurati maksimalni učinak. Istraživanje ovoga problema kroz sestrinsku praksu također predstavlja izazov na kojemu tek trebamo početi raditi. U hrvatskom jeziku ovaj sestrinski problem nazivamo: nedostatna zdravstvena njega, propuštena zdravstvena njega ili racionalizirana zdravstvena njega. U engleskom govornom području, za ovaj problem nailazimo na različite termine poput: missed nursing care, implicit rationing care, prioritization nursing care, undone nurse care, unmet care needs, unfinished care.

Izvješće pripremila: Elzika Radić