South East Europe Technology in Radiation Oncology

kbcsm embolizacija moždanih arteriovenskih malformacijaPripremio: Josip Mamić, bacc.radiol.techn.

Inženjeri medicinske radiologije Klinickog zavoda za dijagnosticku i intervencijsku radiologiju KBC-a Sestre milosrdnice prezentirali su dva plakata na kongresu SEETRO 2015. (South East Europe Technology in Radiation Oncology) u Zgrebu 6.-8. studenoga 2015.g. u organizaciji Hrvatskog drustva inzenjera medicinske radiologije. Teme plakata su “Embolizacija mozdanih arterijsko venskih malformacija” i  “MR enterografija”. Plakate i detalje mozete pogledati u privitku.

kbcsm mr enterografija

kbcsm embolizacija moždanih arteriovenskih malformacija