Simpozij “Poremećaji hranjenja u psihijatriji”

hums

Promjena lokacije simpozija “Poremećaji hranjenja u psihijatriji” – Double Tree by Hilton Hotel Zagreb

Psihijatrijsko društvo medicinskih sestara i tehničara i KBC Zagreb Klinika za psihijatriju medicinskog fakulteta organiziraju jednodnevni simpozij na temu: “Poremećaji prehrane u psihijatriji”.
Petak, 15.11.2013, Kongresna dvorana Invigo hotela Well, Tuheljske toplice.
Stranice simpozija.
Program simpozija.