Simpozij: “Komunikacija kao temelj zdravih odnosa unutar pedijatrijske skrbi”

Pripremila: Kristina Kužnik mag.med.techn Klinika za pedijatriju KBC Sestre milosrdnice

U Multimedijskom centru, KBC – a Sestre milosrdnice, u  Zagrebu, 10. studenog 2017. godine održan je Simpozij u organizaciji Pedijatrijskog društva HUMS-a i Klinike za pedijatriju, KBC – a Sestre milosrdnice naziva: “Komunikacija kao temelj zdravih odnosa unutar pedijatrijske skrbi”.

Na Simpoziju je sudjelovalo 115 medicinskih sestara i tehničara iz cijele Republike Hrvatske, od zdravstvenih ustanova tercijarne razine, primarne zdravstvene zaštite, te iz škola za medicinske sestre. Svojim predavanjima radu Simpozija doprinjelo je 15 pozvanih predavača.

Ciljevi Simpozija bili su utvrditi koji su najčešći problemi u svakodnevnoj komunikaciji u pedijatrijskoj zdravstvenoj skrbi, koliko je komunikacijsko znanje ili neznanje kamen spoticanja u dinamičnom procesu rada, te kako spoznati načine za poboljšanje komunikacijskih vještina.

Kroz 10 sati vrijednog rada napravljeni su sljedeći zaključci Simpozija:

1. Vrlo često prepoznajemo komunikaciju kao glavni uzrok raznih poteškoća i problema u zdravstvu.

2. Glavni preduvjet za kvalitetno djelovanje za mnoge profesije, a prije svega zdravstvene je znanje i umijeće kvalitetne komunikacije.

3. Svaka osoba može i ne mora biti uspješna u komunikaciji.

4. Razina uspješnosti je mjerljiva i najbolje se odražava kroz odnose u timu i ocjenu zadovoljstva pacijenata/roditelja, a stručnost, ljubaznost, osmijeh i usmjerenost na pacijenta vrlo često su ključni faktori.

5. Komunikacijske navike grade se odgojem, prvenstveno obiteljskim, ali i stečenim u tijeku školovanja kroz užu i širu društvenu okolinu.

Tijekom Simpozija održana je Godišnja skupština Pedijatrijskog društva HUMS-a, a nakon Simpozija održan je Sastanak Izvršnog odbora Pedijatrijskog društva HUMS-a.

S Klinike za pedjatriju KBC – a Sestre milosrdnice sudjelovalo je 10 medicinskih sestara, a u  organizacijskom i stručnom odboru Simpozija sudjelovale su:

Kristina Kužnik, mag.med.techn., Predsjednica Pedijatrijskog društva HUMS-a

Jadranka Pavlić, bacc.med.techn.

Marela Šain Tuka, bacc.med.techn.