Sestrinska praksa u radu s ovisnicima o drogama na Klinici za psihijatriju KBCSM u Zagrebu

Izvor: addicthelp.org

Izvor: addicthelp.org

Pripremila: Ljiljana De Lai, bacc.med.techn.

Ovisnost o drogama je kronična recidivirajuća progresivna bolest i zbog posljedica koje ostavlja u zajednici, ozbiljan je javnozdravstveni problem.

Posljedice bolesti ovisnosti odražavaju se na ovisniku, njegovoj obitelji ali i na zdravoj populaciji obzirom na stil života ovisnika koji često uključuje kriminal, prostituciju, preprodaju droga, širenje zaraznih bolesti i slično. [A.G.]

Prema procijeni UN Office of Drugs and Crime dvjesto i pedeset milijuna ljudi konzumiralo je neku vrstu droga,  a dvadeset i pet milijuna je razvilo ovisnost.

U Republici Hrvatskoj je 2010. godine liječeno ukupno sedam tisuća petsto i pedeset ovisnika. Od toga je šest tisuća stotinu sedamdeset i pet opijatskih ovisnika, a ostalih ovisnika je tisuću tri stotine sedamdeset i pet.

Omjer ovisnika s obzirom na spol je šest tisuća dvije stotine pedeset i devet muškaraca, te tisuću dvije stotine devedeset i jedna žena.

Liječenje ovisnika je dugotrajan proces kojim se bave izvanbolnički i bolnički timovi.

Odjel ovisnosti o drogama na Klinici za psihijatriju KBC Sestre milosrdnice, djeluje od 1970. godine s mnogim promjenama u posljednjih četrdeset godina rada.

Galerija slika – odjel ovisnosti o drogama KBCSM

U samim počecima, odjel je bio otvorenog tipa sa dvadeset i pet kreveta, a posljednjih dvadesetak godina odjel je zatvorenog tipa. Trenutno se na odjel može hospitalizirati deset pacijenata, što omogućava prikladniji smještaj, a isto tako i kvalitetniji rad na grupnom i individualnom polju.

Od 2005. godine na Klinici za psihijatriju, djeluje i Referentni centar ovisnosti o drogama.

Danas u Republici Hrvatskoj, u osamnaest županija, u izvanbolničkom radu s ovisnicima o drogama, djeluju Službe za zaštitu mentalnog zdravlja sa pedeset radnih jedinica.

Svaki tim u službi ima medicinske sestre/ tehničare. Oni su najčešće prve osobe s kojima ovisnici uspostavljaju kontakt, stoga je vrlo je važno tada uspostaviti topao ljudski odnos. Profesionalno ponašanje prema toj skupini pacijenata podrazumijeva prihvaćanje, podršku, povjerenje, savjetovanje i edukaciju. Od zdravstvenih djelatnika se očekuje da prihvate ovisnika takvog kakav jest, sa svim pozitivnim i negativnim osobinama, bez osude i moraliziranja obzirom na način života kojim je živio. Ovisnik boluje od kronične recidivirajuće bolesti i recidivi će se u manjoj ili većoj mjeri javiti u procesu liječenja.

Najčešće intervencije u sestrinskom radu na Klinici za psihijatriju KBC Sestre milosrdnice su:

 • zdravstvena njega ovisnika u detoks programu;
 • primjena propisane medikamentozne terapije;
 • testiranje urina,testiranje na hepatitis i HIV prema odredbi liječnika;
 • uključivanje obitelji u proces liječenja;
 • pomoć u rješavanju sekundarnih bolesti u okviru kompetencija medicinske sestre;
 • pomoć u odlasku na rehabilitacijski program i sl.

Potrebno je puno pažnje posvetiti visokorizičnim sestrinskim dijagnozama, a najčešće od njih su:

 • Visok rizik za manipulaciju;
 • Visok rizik za agresivnost;
 • Visok rizik za kriminogeno ponašanje;
 • Visok rizik za infekcije;
 • Visok rizik za trombozu;
 • Visok rizik za oštećenje kože;
 • Visok rizik za spolne bolesti;
 • Visok rizik za recidiv;
 • Visok rizik za predoziranje;
 • Visok rizik za suicid.

Medicinske sestre/tehničari Klinike za psihijatriju KBC Sestre milosrdnice iz Zagreba u svom svakodnevnom radu ulažu velike napore u liječenju ove skupine bolesnika, ali su aktivni i u širenju svijesti o problemu ovisnosti u našem društvu.

Da bi se smanjio problem ovisnosti među mladima ili barem stavio pod kontrolu nužno je:

 • raditi na preventivnim programima;
 • rano otkrivati ovisnike;
 • uključivati ovisnike što ranije u proces liječenja;
 • uključivati obitelj u proces liječenja;
 • zadržavati ovisnike u procesu liječenja kroz  duži vremenski period.

Za uspješno rješavanje problema ovisnosti u našem društvu od iznimne je važnosti suradnja bolničkih i vanbolničkih timova, te suradnja s zajednicom.