Proslavili smo 110. rođendan Klinike za pedijatriju KBCSM

naslovnaPripremila: Josipa Čorić, bacc.med.techn, Glavna sestra Klinike za pedijatriju

U Multimedijskoj dvorani KBC Sestre milosrdnice, 14. studenog 2014. godine, održan je Poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije pod nazivom „DEBLJINA I POREMEĆAJI U JEDENJU – LICE I NALIČJE ISTOG PROBLEMA“ u organizaciji Sveučilišta u Zagrebu – Medicinski fakultet, Klinike za pedijatriju KBC Sestre milosrdnice i Hrvatskog društva za školsku i sveučilišnu medicinu HLZ.

Tečaj je bio namijenjen doktorima medicine, specijalistima i specijalizantima pedijatrije, psihijatrije, interne, opće/obiteljske, školske medicine, neurologije, ginekologije, psiholozima, medicinskim sestrama, nutricionistima i svim ostalim stručnjacima koji se u svakodnevnom radu uključeni u proces liječenja i preventive debljine i/ili poremećaja u jedenju.

U Klinici za pedijatriju KBC Sestre milosrdnice debljinom  i poremećajima u jedenju bavimo se gotovo 30 godina u okviru subspecijalnosti endokrinologije i gastroenterologije te je to danas jedini centar u Hrvatskoj koji  ima organiziran multidisciplinarni tim za liječenje anoreksije nervoze dječje dobi.

Stručnjaci koji u svom svakodnevnom radu pružaju skrb djeci i adolescentima s problemima debljine i poremećajima u jedenju polaznicima Tečaja prenijeli su najnovije znanstvene spoznaje, ali i vlastita, klinička iskustva radi pružanja što kvalitetnije skrbi oboljelima.

U okviru Tečaja svečano je obilježena 110. obljetnica postojanja Klinike za pedijatriju KBC Sestre milosrdnice.

110 GODINA SESTRINSTVA NA KLINICI ZA PEDIJATRIJU

Daleke 1904. godine prim. Radovan pl. Marković osnovao je prvi dječji odjel u Hrvatskoj, ali i u ovom dijelu Europe, u bolnici „Sestara milosrdnica“, današnjem KBC Sestre Milosrdnice. U zgradi u kojoj je i danas smještena, Klinika za pedijatriju KBC Sestre milosrdnice nalazi se od 1947. godine.

Družba Sestara milosrdnica i časne sestre predstojnice i upraviteljice uložile su veliki napor i žrtvu da zadrže bolnicu u vlasništvu te da istovremeno  poštuju zakone i različite zahtjeve. Družba je starala uvjete za što bolje osposobljavanje sestara za rad uz bolesnike. Edukacija sestara bila je praktična; starije sestre i liječnici uvodili su u rad mlađe. Godine 1921. započinje s radom Državna škola za sestre pomoćnice, a 1931. godine otvorena je Škola za bolničarke koja od 1937. godine radi  u Vinogradskoj ulici (povezana je s Bolnicom). Godine 1948. časne sestre moraju napustiti Bolnicu. Medicinske sestre školovane izvan zemlje, a poslije i u našoj zemlji, zapošljavaju se na bolničkim odjelima. Od 1949. godine počinje s radom srednja medicinska škola u Mlinarskoj ulici, a od 1959. godine i srednja medicinska škola u Vinogradskoj ulici (smještena i dalje  krugu Bolnice). Godine 1960. počinje s radom Škola za dječje njegovateljice u trajanju od 2 godine.

Sestrinstvo je u neprestanom usponu unatoč svim problemima koji prate struku. Od 1964. do 2014. godine postepeno raste potreba za boljom edukacijom sestara te se obrazovanje mijenja, trajanjem i kvalitetom.

Krajem 20. stoljeća medicinske sestre Klinike za pedijatriju samostalno kreiraju sestrinsku pedijatrijsku dokumentaciju zbog nepostojanja službene sestrinske dokumentacije u pedijatriji. Istovremeno Klinika ulazi u projekt naziva „Za osmjeh djeteta“ i provode se aktivnosti za  zadovoljenje kriterija potrebnih za dodjelu počasnog naziva „Klinika za pedijatriju – Klinika prijatelj djece“, 2008. godine. Djeca u Klinici mogu pratiti redovni školski program zahvaljujući „Školi u pidžami“ i brižnim profesorima osnovne škole Petra Zrinskog. Suradnjom s brojnim volonterskim udrugama osobito udrugom „Igra“ djeca imaju zanimljiv društveni život za vrijeme boravka u bolnici. Kreativne radionice i posjete umjetnika, posjete glumaca iz kazališta, djelatnika muzeja, posjete „crvenih nosova“  pridonose ublažavanju hospitalizacije i opuštanju djece.

Medicinske sestre Klinike svojim brojnim aktivnostima doprinose napretku sestrinstva u pedijatriji, ali i cjelokupne sestrinske profesije. Aktivno sudjeluju u brojnim društvima, radnim grupama, udrugama i projektima vezanim uz sestrinstvo, a sve s ciljem unaprjeđenja kvalitete u sestrinstvu i, u konačnici, bolje sestrinske skrbi za bolesnu djecu.

Klinika za pedijatriju KBC Sestre milosrdnice je i nastavna baza učenicima škole za medicinske sestre i studentima sestrinstva. Medicinske sestre Klinike su mentori medicinskim sestrama pripravnicima.

Sve aktivnosti koje se provode u okviru zdravstvene njege bolesnog djeteta imaju za cilj osigurati kvalitetnu skrb za bolesno dijete kroz cijelo razdoblje odrastanja od rođenja do punoljetnosti, zajedno s cijelim zdravstvenim timom.

Dolaskom djeteta u Kliniku, dolaze tri osobe  koje trebaju pomoć medicinskih sestara i cijelog zdravstvenog tima. Te osobe su dijete i njegovi roditelji što čini ključnu razliku i posebnost zdravstvene njege. Osobita pozornost se posvećuje edukaciji roditelja i njihove djece oboljele od kroničnih bolesti, koju medicinske sestre provode samostalno i u suradnji s liječnicima, kako bi im pomogli u smanjenju posljedica bolesti i kvalitetnijem životu u svojoj obitelji nakon otpusta iz bolnice.

Medicinske sestre  su dio  tima koji s djecom boravi u edukativnim kampovima kao vid profesionalne podrške mladoj osobi za život sa kroničnom bolesti (za djecu oboljelu od dijabetesa, epilepsije).

Uz svoj dosadašnji rad u Klinici i nastojanja usmjerena napretku profesije postoje i planovi za unaprjeđenje sestrinstva. Oni uključuju:

  • Povećanje broja medicinskih sestara, osobito prvostupnica sestrinstva;
  • Podizanje kvalitete zdravstvene njege i trajna edukacija unutar profesije;
  • Poboljšanje suradnje s udrugama roditelja bolesne djece;
  • Unapređivanje prava djece i njihovih roditelja u bolnici;
  • Sudjelovanje u projektima, istraživanjima, publikacijama te rad u društvima koji su usmjereni aktivnostima za unapređenje sestrinstva, posebno sestrinstva u pedijatriji.

Medicinske sestre Klinike za pedijatriju su svjesne svoje uloge i važnosti u skrbi za bolesno dijete, kao i potrebe da slijede ugled i tradiciju Klinike čiji su zaposlenici. Temelj kliničkog pedijatrijskog sestrinstva je postavljen u KBC Sestre milosrdnice. Nevidljiva nit koja spaja medicinske sestre Bolnice s njihovim prethodnicama, njihova žrtva i trud koji ulažu, čine izvor snage koju crpe svi koji rade na Klinici bez obzira na okolnosti i probleme koji ih trenutno muče.