Predstavljamo sestrinstvo Zavoda za anesteziologiju i intenzivno liječenje

Zavod za anesteziologiju i intenzivno liječenje KBC Sestre milosrdnice je samostalan i jedinstven, a svojom djelatnošću pokriva potrebe svih operacijskih struka, dijagnostičkih postupaka (invazivnih i neinvazivnih), te pruža konzilijarne usluge u cijelom Kliničkom bolničkom centru.

Pripremila: glavna sestra Zavoda za anesteziologiju i intenzivno liječenje, Danijela Prugovečki, bacc.med.techn.

Zavod djeluje na tri lokacije:

Zavod za anesteziologiju i intenzivno liječenje, lokacija Vinogradska, sastoji se od:

  • Odjela anesteziologije
  • Odjela intenzivnog liječenja
  • Dnevne bolnica za liječenje boli
  • Ambulante za bol
  • Anesteziološke ambulante

Galerija slika lokacija Vinogradska

Odjel anesteziologije i intenzivnog liječenja, lokacija Draškovićeva
Galerija slika lokacija Draškovićeva

Odjel anesteziologije i intenzivnog liječenja, lokacija Ilica
Galerija slika lokacija Ilica

Medicinske sestre i tehničari  zaposleni unutar Zavoda educirani su za rad u operacijskim salama i u jedinicama intenzivnog liječenja, te ostalim pratećim djelatnostima unutar Zavoda (ambulanta za bol, anesteziološka ambulanta). Također, medicinske sestre i tehničari članovi su reanimacijskih/hitnih bolničkih timova.

Medicinske sestre i tehničari u jedinicama intenzivnog liječenja

Medicinske sestre u JIL-u odgovorne su da akutno ili kronično bolesnom čovjeku i njihovoj obitelji osiguraju sve oblike najkvalitetnije zdravstvene njege. Jedinica intenzivnog liječenja (SJIL) je organizacijska jedinica  gdje se zaprimaju i liječe vitalno ugroženi bolesnici, u kritičnom zdravstvenom stanju sa ozbiljnim gubitkom jedne ili više životnih funkcija. Bolesnicima se nastoji stručno, brzo i uspješno, pružiti intenzivno liječenje, nadzor i njega. S obzirom da naš Zavod djeluje na tri lokaliteta, svaka jedinica intenzivnog liječenja je specifična.

Središnji JIL KBC Sestre milosrdnice, lokacija Vinogradska, je akutni odjel i mjesto gdje se 24 sata dnevno održava život i pruža intenzivna terapija najnovijim spoznajama liječenja. Također ovdje provodimo reanimaciju na razini naprednog održavanja života, kontinuirano pratimo vitalne funkcije, provodimo mehaničku ventilaciju i potporu svih životnih funkcija. Jednom riječju ovo je odjel gdje je omogućen stalni nadzor bolesnika i provođenje visoko stručnog intenzivnog liječenja i zdravstvene njege.

U SJIL se primaju postoperativno (kirurški, neurokirurški, ginekološki, otorinolaringološki i urološki) bolesnici nakon dugotrajnih i opsežnih operativnih zahvata i bolesnici koji u anamnezi imaju neku od bolesti koja bi mogla pogoršati ili ugroziti njihov rani postoperativni tijek. Također u SJIL-a se intenzivno liječe septični bolesnici, bolesnici sa multiorganiskim zatajenjem, bolesnici koji zahtijevaju prošireni invazivni hemodinamski monitoring i mehaničku ventilaciju. Nadalje u SJIL-a se smještaju i potencijali donori  sa drugih intenzivnih jedinica unutar bolnice. Jednako tako u SJIL se primaju i bolesnici putem hitne službe. Najčešće su to bolesnici sa teškom politraumom i neurotraumom ali i teška akutna stanja. Uz dežurnu službu liječnika i tehničara anestezije, medicinske sestre/tehničari SJIL-a također, na poziv, odlaze i provode kardiopulmonalnu reanimaciju na drugim odjelima unutar bolnice.

U jedinici intenzivnog liječenja, lokacija Draškovićeva, zbrinjavaju se politraume, bolesnici s ozljedama kralježnice s neurološkim deficitom, ozljede zdjelice, ortopedski bolesnici s komorbiditetom, te drugi vitalno ugroženi bolesnici kod kojih su nastale komplikacije kirurškog liječenja.

Jedinica intenzivnog liječenja, lokacija Ilica, zbrinjava onkološke bolesnike i sve bolesnike koji su vitalno ugroženi i zahtijevaju intenzivnu njegu.

Anesteziološki tehničari

S obzirom da Zavod djeluje na tri lokacije, rad anestezioloških tehničara i djelokrug njihovog rada je velik i opsežan. Veliki broj operacijskih sala, soba za buđenje, poliklinička djelatnost i sva druga radilišta gdje se primjenjuje anestezija, anesteziološke tehničare čini neizostavnim dijelom tima. Priprema i provjera anesteziološkog uređaja, te kompletne anesteziološke jedinice u operacijskoj sali, priprema bolesnika prije uvoda u anesteziju, asistiranje anesteziologu kod uvoda u anesteziju, tijekom operativnog zahvata, te pri buđenju jedna je od mnogobrojnih poslova koje obavljaju. Oni vode brigu o lijekovima, količini i sanitetskom materijalu. Također, rade u anesteziološkim ambulantama, te ambulantama za bol koje su sastavni dio Zavoda.

Trenutno je na Zavodu zaposleno gotovo 50% medicinskih sestara i tehničara prvostupnika, dok istovremeno dio sestara i tehničara pohađa dodiplomski i diplomski studij sestrinstva.

Pri Zavodu se obavlja pripravnički staž i medicinske sestre pripravnice su nam dragocjena pomoć, ali i obaveza da ih educiramo specifičnim postupcima i intervencijama koje se kod nas provode. Nastavna smo baza za učenike srednje medicinske škole i studente Zdravstvenog veleučilišta. Glavne sestre i tehničari našeg Zavoda ujedno su i mentori pri Veleučilištu.

Glavna sestra Zavoda, Danijela Prugovečki, je tajnica Hrvatskog društva medicinskih sestara anestezije, reanimacije, intenzivne skrbi i transfuzije (HDMSARIST).

Medicinske sestre Zavoda su često aktivni sudionici raznih skupova, simpozija, seminara i kongresa. Većina naših sestra i tehničara aktivni su članovi HDMSARIST-a, kao i međunarodnih sestrinskih udruga, na što smo osobito ponosni i kao takvi prepoznatljivi. Svakodnevno  unapređujemo našu profesiju i kontinuirano smo u korak sa svim novitetima iz područja naše djelatnosti. Na taj način održavamo i kontinuiranu edukaciju sestara i tehničara na svim nivoima. Svakog mjeseca, osim ljetnih kada su godišnji odmori, sestre i tehničari pripremaju stručna predavanja o sestrinskim temama iz područja intenzivne medicine.

Ne treba naglašavati kako naše medicinske sestre i tehničari posjeduju golemo iskustvo u zbrinjavanju najtežih bolesnika, kako teoretsko, tako i praktično. One su većinu svog vremena uz krevet bolesnika ali istodobno su i edukatori, istraživači, menadžeri, klinički specijalisti u sestrinstvu.

Ovim predstavljanjem Zavoda  prikazali smo  svakodnevni sestrinski posao. Posao je stresan iz razloga što se susrećemo sa vitalno ugroženim bolesnicima, hitnim intervencijama-reanimacijskim postupcima, suočavamo se sa obiteljima bolesnika koji su vitalno ugroženi, bolesnicima u stanju kome, ali na žalost i s najbližim osobama preminulih bolesnika.

Bez obzira na stresove s kojima su suočene medicinske sestre Zavoda za rad motivira pozitivno radno okruženje i ljubav prema sestrinskoj profesiji.