Predstavljamo sestrinstvo Klinike za tumore – Centra za maligne bolesti

1 (1)

KLINIKA ZA TUMORE – CENTAR ZA MALIGNE BOLESTI

Klinika za tumore s radom je započela 20.11.1968. godine kao Središnji institut za tumore i slične bolesti. Dana 20.03.1993. god. Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske donijelo je rješenje kojim se Institutu za tumore dodjeljuje naziv Klinika za tumore. Odlukom Vlade Republike Hrvatske, 20.07. 2010. godine, Klinika za tumore  pripaja se  KBC-u „Sestre Milosrdnice“.  Uz pomoć  Vlade RH izgrađena je  nova zgrada Klinike čije je otvorenje bilo u veljači 2012. godine. Godine 2015. Klinika postaje Centar za maligne bolesti i Referentni centar Ministarstva zdravlja za multidisciplinarno liječenje raka rektuma. U Klinici se godišnje hospitalizira oko 7 000 bolesnika, na 166 kreveta, a kroz dnevnu bolnicu se liječi oko 10 000 bolesnika.

Kliniku za tumore čine slijedeće ustrojstvene jedinice:

 •  Poliklinika
 •  Zavod za kiruršku onkologiju
 • Zavod za onkoplastiku i rekonstruktivnu kirurgiju
 • Zavod za radioterapiju i internističku onkologiju
 • Zavod za anesteziologiju, reanimatologiju i intezivno liječenje
 • Zavod za onkološku patologiju
 • Odjel za medicinsku biokemiju u onkologiji
 • Odjel operacijski blok

Intervencije medicinske sestre kod onkoloških bolesnika potrebne su u svim fazama bolesti, od postavljanja dijagnoze do terminalne faze bolesti, a odnose se na zdravstvenu njegu, terapijske i dijagnostičke postupke, edukaciju pacijenata i njihovih obitelji. Te intervencije zahtijevaju visok stupanj stručnosti ali i empatije za pacijenta i njegovu obitelj.

Medicinske sestre Klinike za tumore sudjeluju u radu stručnih društava te aktivno prisustvuju tečajevima i stručnim skupovima. Redoviti su sudionici stručnih skupova u organizaciji Europskog udruženja operacijskih sestara (EORNA), Hematološko-onkološkog društva, Društva digestivne kirurgije medicinskih sestara i tehničara, Hrvatskog društva operacijskih sestara i HDMSARIST-a. Klinika je nastavana baza učenika  Škole za medicinske sestre Vinogradska i Vrapče te  studenata Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu.

Danas je u Klinici zaposleno 156  medicinskih sestara, od čega 6 diplomiranih medicinskih sestara, 41 prvostupnica sestrinstva i 109 medicinskih sestara srednje stručne spreme.

POLIKLINIKA

Kod dolaska u polikliniku pacijenti se svakodnevno susreću i suočavaju s malignim dijagnozama što zahtijeva empiristički i empatičan pristup pacijentima. Pacijenti se primaju  po hitnosti dijagnoze bez naručivanja, za što je iznimno važna i procjena medicinske sestre.

Često zdravstveno stanje pacijenta zahtijeva hitnu obradu i postavljanje dijagnoze te je zbog navedenih razloga u poliklinici osnovana „one day“ dijagnostika koja omogućava da pacijent u jednom danu obavi potrebnu obradu. U sklopu poliklinike organizirana je  psihoonkološka ambulanta i genetsko savjetovalište za nasljedne solidne tumore.

U poliklinici Klinike godišnje se obavi u prosjeku 143 000 pregleda, a nakon obavljenog prvog pregleda ili kontrole medicinska sestra, između ostalog, informira pacijenta o svim daljnjim koracima u njegovoj obradi.

 ZAVOD ZA KIRURŠKU ONKOLOGIJU

U prvim je godinama kirurška onkologija bila organizirana kao ambulantna, stacionarna i operacijska djelatnost, ali se ubrzo popunjava zdravstvenim djelatnostima i profilom stručnjaka u svim segmentima kirurškog rada. U kirurškom liječenju tumora kirurška onkologija primjenjuje većinu najsuvremenijih kirurških postupaka i tehnika. Obzirom na dijagnoze hospitaliziranih bolesnika, kirurški odjeli često surađuju s odjelima radioterapije i internističke onkologije (zračenje i/ili kemoterapija prije ili poslije kirurškog zahvata).

Uloga medicinske sestre u skrbi za bolesnike s malignim bolestima vrlo je složena i zahtjeva od medicinske sestre posjedovanje specifičnih znanja i vještina. Dobro educirane medicinske sestre mogu značajno utjecati na zdravlje, način života i životne navike pojedine osobe. Intervencije medicinske sestre usmjerene su na prevenciju malignih bolesti, rano otkrivanje, rješavanje sestrinskih problema koji se javljaju pri dijagnostičkim postupcima, liječenju i tijekom oporavka oboljele osobe. Uloga medicinske sestre vrlo je značajna tijekom hospitalizacije i zahtijeva primjerenu edukaciju i snalažljivost za rješavanje niza problema koji su prisutni kod bolesnika. Bolesnicima se pristupa na inividualan način s poštovanjem  i očuvanjem  njihovog dostojanstva.

Kod svih kirurških bolesnika važna je prijeoperacijska priprema, gdje najveću ulogu ima medicinska sestra. Za svaki zahvat drugačija je priprema, a važna je pravilna prijeoperacijska priprema i postoperacijska skrb za bolesnika. Osim u pripremi bolesnika za operaciju, medicinske sestre sudjeluju u terapijskim i dijagnostičkim postupcima, a veliku ulogu imaju  u edukaciji bolesnika i članova njihove obitelji.

Na Odjelu kirurške onkologije zbrinjavaju se bolesnici nakon kirurških zahvata resekcije jetre, želuca, debelog crijeva, gušterače, što od medicinske sestre zahtijeva specifična znanja i vještine. Medicinske sestre educiraju bolesnike o načinu života sa stomom, njezi stome, prehrani prije i poslije operacijskog zahvata, njezi kirurške rane nakon otpusta kući, prevenciji komplikacija kod kuće (postoperatvna hernija, upala kirurške rane…) Obzirom da na odjelu često leže bolesnici u zadnjem stadiju bolesti, medicinske sestre su te koje pružaju kvalitetnu njegu i palijativnu skrb.

Na Odjelu za ginekološko onkološku kirurgiju izvode se zahvati ginekološko onkološke kirurgije, a služba za ginekološku onkologiju organizirana je kao jedinstvena cjelina. Ambulantnim radom, koristeći najmoderniju medicinsku opremu, radi se na prevenciji i ranom otkrivanju malignih bolesti te liječenje malim kirurškim zahvatima u lokalnoj anesteziji. U suradnji s drugim službama donosi se plan liječenja i izbor operacijskih postupaka (endoskopski, vaginalno i laparotomijski) te se preferiraju minimalno invazivni operacijski zahvati. Svaka ginekološka maligna bolest ima svoje osobitosti, različite simptome, čimbenike rizika, različite mjere prevencije i liječenja, različit tijek bolesti te kvalitetu života nakon liječenja.

Uloga medicinske sestre pri tome je od neprocjenjive je važnosti. Ona je vrlo složena i zahtjeva od medicinske sestre posjedovanje specifičnih znanja i vještina. Dobro educirane medicinske sestre mogu značajno utjecati na zdravlje, način života i životne navike pojedine osobe, a pri tome pomažu oboljeloj ženi da lakše prihvati bolest, razvije motivaciju za ozdravljenje i prilagodi se stanju koje je nastalo nakon operacijskog zahvata. Važno je da i bolesnice sudjeluju u planiranju zdravstvene njege i u samozbrinjavanju. Intervencije medicinske sestre usmjerene su na prevenciju malignih bolesti, rano otkrivanje, rješavanje sestrinskih problema koji se javljaju pri dijagnostičkim postupcima, liječenju i tijekom oporavka oboljele osobe. Bolesnicama se pristupa na individualan način sa poštovanjem te uz očuvanje njihovog dostojanstva. Medicinske sestre na ginekološkoj onkologiji pružaju veliku psihološku pomoć pacijenticama koje se teško nose s gubitkom reproduktivnih organa uslijed maligne dijagnoze.

Odjel kirurgije glave i vrata objedinjuje sve dijelove multidisciplinarnog pristupa liječenju tumora glave i vrata. Osim standardnih resekcija tumora glave i vrata odjel se može pohvaliti nizom rekonstrukcijskih metoda jedinstvenim u Hrvatskoj u kojem  veliki doprinos svojim znanjem i vještinama imaju medicinske sestre odjela.

Medicinske sestre odjela kirurgije glave i vrata osim standardnih postupaka prijeoperacijske i poslijeoperacijske zdravstvene njege imaju ulogu u edukaciji i njezi laringealnih stoma, prehrani bolesnika prije i poslije operacijskog zahvata te pružaju edukaciju o njezi kirurške rane.

ZAVOD ZA ONKOPLASTIKU I REKONSTRUKTIVNU KIRURGIJU

Na Odjelu onkoplastike obavljaju se kirurški zahvati zbog raka dojke koji uključuju ekscizijske biopsije, poštedne zahvate na dojkama, mastektomije, rekonstrukcije dojki, a u slučajevima asimetrije može se učiniti i korekcija zdrave dojke. Isto tako obavljaju se i kirurški zahvati zbog melanoma i sarkoma mekih tkiva.

Tim medicinskih sestara koji rade na odjelu onkoplastike može se pohvaliti dugogodišnjim radom, iskustvom i znanjem na području onkološke kirurgije, što se najviše očituje kad svojim stavom, ponašanjem, empatijom i razumijevanjem doprinose pozitivnijem stavu bolesnika i  suočavanju s malignom bolesti.

U Dnevnoj bolnici Zavoda i endoskopiji obavljaju se kirurški  zahvati u lokalnoj anesteziji, polipektomije, biopsije tumora glave i vrata, ginekološke biopsije, cor biopsije jetre u suradnji s RTG službom, redovne kolonoskopije te  preventivne koje su vezane uz „Nacionalni program ranog otkrivanja karcinoma debelog crijeva.“ Medicinske sestre su uključene u fizičku i psihičku pripremu bolesnika za navedene zahvate i edukaciju pacijenata kod otpusta.

 ZAVOD ZA RADIOTERAPIJU I INTERNISTIČKU ONKOLOGIJU

Utemeljenjem Instituta/Klinike (1968.godine) s radom započinje služba za internističku onkologiju i kemoterapiju, prva u Hrvatskoj i jugoistočnoj Europi. Zavod  za radioterapiju i internističku onkologiju nastaje 2012. godine spajanjem  dviju službi: Službe za internističku onkologiju i kemoterapiju i Službe za radioterapijsku onkologiju.

Na Odjelu za internističku onkologiju provodi se sustavno antineoplastično liječenje solidnih tumora i to: kemoterapijom, biološkom terapijom, imunoterapijom, hormonoterapijom te  kombiniranim metodama liječenja. Na Odjelu internističke onkologije bolesniku se pristupa multidisciplinarno kroz svakodnevne sastanke (onkološki konzilij) na kojima aktivno sudjeluje i medicinska sestra. Model aktivne i multidisciplinarne kontinuirane skrbi na Odjelu za internističku onkologiju sastavni je dio liječenja onkološkog bolesnika i to od trenutka postavljanja dijagnoze pa sve do planiranog otpusta. Sestra za planirani otpust uključena je u mrežu palijativne skrbi putem suradnje s mobilnim palijativnim timom, patronažnom službom, liječnikom obiteljske medicine kao i ustanovama za produženo liječenje.

S obzirom da je kemoterapija danas glavni oblik sistemskog liječenja karcinoma, priprema i primjena kemoterapije samo je jedan dio posla kojeg obavljaju medicinske sestre u skrbi za onkološkog bolesnika.

Četiri glavne uloge medicinskih sestara koje rade na internističkoj onkologiji su:

 • sigurna priprema, primjena i odlaganje antineoplastika
 • zbrinjavanje nuspojava
 • edukacija bolesnika i obitelji u okvirima kompetencija  
 • psihološka podrška bolesniku tijekom liječenja.

Uloga medicinske sestre svakog se dana proširuje novim dostignućima u liječenju onkoloških bolesnika, stoga one imaju dužnost i obvezu kontinuirano se profesionalno usavršavati kako bi ishod liječenja bio što bolji, a zadovoljstvo bolesnika što veće.

Služba za radioterapijsku onkologiju počinje s radom 1972. godine kada je na betatronu ozračen prvi bolesnik, a danas se mjesečno na bolničko liječenje primi oko tridesetak bolesnika što je uvjetovano duljinom terapije (bolesnik leži u bolnici u prosjeku 4 – 6 tjedana). Na Odjelu za radioterapijsku onkologiju provodi se radikalna i palijativna radioterapija. Radioterapijom se ozračuje planirano područje određenom dozom ionizirajućeg zračenja uz poštedu okolnog zdravog tkiva, a u svrhu izlječenja ili produljenja kvalitete života.

Osim pružanja neposredne zdravstvene skrbi, intervencije medicinske sestre usmjerene su na edukaciju bolesnika o metodama zračenja, mogućim nuspojavama i načinima kako ih ublažiti. Posebnu skrb medicinske sestre polažu na stanje kože, probleme vezane uz prehranu te opće stanje bolesnika budući da se nuspojave radioterapije upravo tamo najčešće javljaju.

U sklopu Odjela postoji djelatnost za zračenje i medicinsku fiziku u čijem radu također sudjeluje medicinska sestra.

ZAVOD ANESTEZIOLOGIJU, REANIMATOLOGIJU I INTEZIVNO LIJEČENJE

Zavod za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje u Klinici za tumore uključuje : Jedinicu intenzivnog liječenja (JIL), Anesteziološku ambulantu te  Ambulantu za bol u sklopu koje se nalazi Savjetovalište za nutritivnu potporu.

U jedinicu intenzivnog liječenja primaju se bolesnici nakon dugotrajnih i velikih operacijskih zahvata,  bolesnici s značajnim komorbiditetom te bolesnici kojima je potrebna  prijeoperacijska priprema u cilju poboljšanja općeg stanja prije zahtjevnih operacijskih zahvata. Neplanirao ili hitno primaju se bolesnici kod  kojih  za vrijeme operacijskog zahvata  dođe do  komplikacija u anesteziji te postanu kardiorespiratorno nestabilni, zahtjevaju mehaničku ventilaciju pluća, ili se tijekom ranog poslijeoperacijskog perioda pojave komplikacije. Isto tako hitno se zaprimaju svi bolesnici kod kojih se nakon primljene kemoterapije i zračenja pojavi komplikacija koja se ne može zbrinuti i opservirati na odjelu (pancitopenija, febrilna neutropenija, metabolički, kardiorespiratorni poremećaj …) te svi bolesnici koji su vitalno ugroženi i zahtijevaju reanimaciju i intenzivno liječenje, a nalaze se na drugim odjelima Klinike za tumore.

U Zavodu djeluju i anesteziološki tehničari, djelokrug njihovog rada je: priprema i provjera anestezioloških uređaja, kompletne anesteziološke jedinice u Operacijskoj sali, priprema bolesnika prije uvoda u anesteziju, asistiranje liječniku kod uvoda u anesteziju, asistiranje pri buđenju bolesnika iz anestezije.

U Klinici za tumore operacijski zahvati se izvode u centralnom operacijskom bloku u pet operacijskih dvorana. Kako u Klinici za tumore izvodimo najsloženije operacijske zahvate u kirurškoj onkologiji tako je i djelokrug rada instrumentarki velik, zahtjevan i složen te zahtjeva izuzetno veliko znanje i odgovornost.

Medicinske sestre instrumentarke u operacijskoj sali sudjeluju u planiranju operacijskog programa, pripremaju operacijsku salu za zahvat, provjeravaju ispravnost uređaja koji su potrebni u izvođenju operacije, potrebni instrumentarij i potrošni materijal. Njihov rad zahtjeva znanje o upotrebi, održavanju i sterilizaciji medicinskih uređaja, poznavanje svih materijala koje se koriste u operacijskom zahvatu kao i poznavanje operacijske kirurške tehnike da bi mogla instrumentirati i adekvatno pripremiti bolesnika  za izvođenje postupka operacije.

U sklopu operacijskog bloka nalazi se i centralna sterilizacija u kojoj se provode postupci strojnog pranja instrumenata, dekontaminacije i sterilizacija istih te pripremu sterilnog materijala za sve odjele Klinike.

Rad medicinske sestre i tehničari u sterilizaciji zahtjeva znanje o pravilnom održavanju medicinski instrumenata, adekvatnom izboru metode sterilizacije kao i izvrsno poznavanje rada na uređajima za sterilizaciju.