Predstavljamo sestrinstvo Klinike za traumatologiju

kbcsm-trauma-op-sala (3)Klinika za traumatologiju je osnovana kao samostalna zdravstvena ustanova 16. kolovoza 1948. godine pod nazivom Traumatološka bolnica u zgradi sagrađenoj za potrebe Više djevojačke škole u Draškovićevoj ulici 19 u Zagrebu.

U I. svjetskom ratu zgrada bolnice pretvorena je u rezervnu ratnu bolnicu, u razdoblju od 1921. – 1941.godine u njoj djeluje Prva kirurška klinika Medicinskog fakulteta u Zagrebu, a nakon II. svjetskog rata u zgradu u Draškovićevoj 19. smješta se novoosnovana Traumatološka bolnica. 1983. godine Traumatološka bolnica postaje Klinika za traumatologiju Zagreb. Od dana 20.07.2010. djeluje kao Klinika za traumatologiju u sklopu KBC-a Sestre milosrdnice u Zagrebu.

POLIKLINIKA SA HITNIM PRIJEMOM I GIPSAONOM

Polikilnika sa hitnim prijemom i gipsaonom nastala je osnutkom Traumaološke bolnice, a potom Klinike za traumatologiju Medicinskog fakulteta u Zagrebu. U Poliklinici se  zbrinjavaju  traumatološki i ortopedski bolesnici, a nalazi se u prizemlju Klinike za traumatologiju. Poliklinika se sastoji od hitne ambulante, ambulante za prijem vitalno ugroženih pacijenata, kontrolnih ambulanata,  gipsaone, ambulante za EEG, EMNG, denzitometriju, ambulante za anesteziološki pregled te prijemne kancelarije. Godišnje se prosječno u Poliklinici pregleda i do 100 000 bolesnika.

U Poliklinici je zaposleno 25 medicinskih sestara-tehničara, od toga 1 diplomirana medicinska sestra, 5 prvostupnika sestrinstva i 19 medicinskih sestara-tehničara SSS. Rad medicinskih sestara je organiziran kroz smjenski rad.

Medicinske sestre-tehničari su kao  članovi tima za hitan prijem i reanimaciju bolesnika bitni segment  u zbrinjavanju vitalno ugroženih bolesnika. Moderna traumatologija i ortopedija bilježe sve značajnije metode u liječenju  ozljeda i degenetarivnih  promjena kostiju stoga su znanja i vještine zaposlenika, timski rad i educiranost cjelokupnog medicinskog osoblja ključ   uspjeha u zbrinjavanju takovih bolesnika.

Poliklinika je nastavna baza Škole za medicinske sestre Vinogradska i Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu, a medicinske sestre aktivno sudjeluju na raznim stručnim skupovima s temama iz djelokruga rada medicinskih sestara.

ZAVOD ZA KIRURGIJU ZDJELICE

Zavod za kirurgiju zdjelice osnovan je 2010. godine kao sastavnica Klinike za traumatologiju Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice. Zavod je specijaliziran za zbrinjavanje ozljeda i bolesti lokomotornog sustava s naglaskom na zbrinjavanje ozljeda i bolesti zdjeličnog prstena i zgloba kuka. Na Zavodu se provodi liječenje pacijenata sukladno novim trendovima personilazirane medicine uz korištenje posebno dizajniranih implantanata za rekonstrukciju velikih koštanih defekata nastalih nakon tumorskih bolesti i infekcija lokomotornog sustava. U sklopu Zavoda zbrinjavaju se bolesnici s tumorskim bolestima kosti i mekih tkiva.

Zavod posjeduje 32 kreveta razmještenih u 7 soba i 1 apartman te godišnje, u prosjeku, zbrinjava 1100 bolesnika iz tuzemstva i inozemstva. Tijekom domovinskog rata tadašnji je odjel zbrinjavao i znatno veći broj bolesnika. U Zavodu je trenutno zaposleno  sedam liječnika, petnaest medicinskih sestara i jedan fizioterapeut.

U Zavodu za kirurgiju zdjelice većinom leže pacijenti koji spadaju po sestrinskoj kategorizaciji u III. i II. kategoriju. Djelokrug rada medicinskih sestara je opsežan budući da se radi većinom o nepokretnim ili teško pokretnim pacijentima koji zahtjevaju pomoć kod svih aktivnosti samozbrinjavanja. Osim u provođenju zdravstvene njege medicinske sestre sudjeluju u provođenju medicinsko-dijagnostičkih postupaka, provode postupke sprječavanja komplikacija dugotrajnog ležanja, primjenjuju ordiniranu terapiju, sudjeluju u previjanju kirurških rana, prijeoperacijskoj pripremi i praćenju postoperacijskog tijeka, kontroli krvarenja, kontroli vitalnih funkcija, edukaciji pacijenta i obitelji. Velika pažnja posvećuje se vođenju sestrinske dokumentacije. Na Zavodu rade 3 sestre prvostupnice koje svakodnevno planiraju zdravstvenu njegu i vrše evaluaciju provedene zdravstvene njege. Najčešće sestrinske dijagnoze na Zavodu su: Smanjena mogućnost brige o sebi (higijena, hranjenje, eliminacija, odijevanje), Bol, Visok rizik za komplikacije dugotrajnog ležanja, Visok rizik za pad.

ZAVOD ZA KIRURGIJU KRALJEŽNICE

Na Odjelu Zavoda se liječe pacijenti različitog uzorka oštećenja kralježnice od kojih su najčešće frakture uzrokovanje traumom, patološke i osteoporotske promjene. U svrhu što boljeg liječenja Zavod surađuje i sa drugim zavodima i institucijama. Brzo i efikasno provode se brojni dijagnostički, terapijski i edukacijski postupci. Od 1994. godine, prvi i zasad jedini u Hrvatskoj, započinju ugradnju intratekalnih pumpi u svrhu smanjenja boli ili spasticiteta.

Zavod za kirurgiju kralježnice ima 34 kreveta, od čega su 4 u jedinici poluintenzivnog liječenja gdje se zbrinjavaju vitalno ugroženi pacijenti kojima je potreban 24-satni monitoring i povećani nadzor, kao i provođenje specifične zdravstvene njege. Mjesečno se, u prosjeku, obradi od 80 do 100 pacijenata iz cijele Hrvatske.

Medicinske sestre su stručne i educirane, sudjeluju u svim aspektima zdravstvne njege. Planiraju, provode, evaluiraju i dokumentiraju provedene postupke. Medicinske sestre pripremaju pacijenta za operativni zahvat, provode postoperativne mjere sprječavanja poteškoća i komplikacija, sudjeluju u zbrinjavanju operativnih rana, asistiraju za vrijeme intervencijskih postupaka i educiraju pacijente i članove obitelji. S obzirom na veliki broj plegičnih pacijenata, medicinska sestra je prva koja pacijentu i njegovoj obitelji pruža psihičku i emotivnu podršku. Educira i podučava pacijenta s ciljem što lakšeg suočavanja i prihvaćanja novonastalog stanja. Osigurava uvjete i pomagala za što lakšu i bržu adaptaciju i postizanje maksimalnog stupnja samostalnosti pacijenta.

ZAVOD ZA ENDOPROTETIKU

Zavod za endoprotetiku djeluje u sklopu Klinike za traumatologiju od samog osnutka. Bavi  se liječenjem ozljeda i degenerativnih oboljenja lokomotornog sustava. U njemu se zbrinjavaju  pacijenti s različitim koštanim prijelomima, kao i pacijenti kojima je zbog degenerativnih oboljenja zglobova potrebna ugradnja odgovarajuće endoproteze. Uz navedeno, provode se svi dijagnostički postupci vezani uz oštećenja ligamentarnog sustava zglobova, kao i otvorene  te artroskopske operacije i rekonstrukcije ozljeda ligamentarnih struktura.

Odjel  se nalazi na drugom katu klinike. Sastoji se od 6 soba, s ukupno  29 kreveta. U sklopu odjela nalazi se i jedan apartman. Na Zavodu je zaposleno 19 medicinskih sestara, od toga 5 prvostupnica i 14 medicinskih sestara srednje stručne spreme.

Medicinske sestre imaju važnu ulogu u zbrinjavanju pacijenata. One su stručne i osposobljene za pomoć pacijentima pri dostizanju neovisnosti u obavljanju osnovnih životnih aktivnosti te sudjeluju u procesu ozdravljenja i rehabilitacije. Zavod je također nastavna baza učenicima srednjih medicinskih škola te studentima Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu.

ZAVOD ZA SPORTSKU TRAUMATOLOGIJU

Ovaj Zavod se nalazi na drugom katu i ima 6 bolesničkih soba, 28 kreveta, a u sklopu odjela nalazi se i apartman. Pri Zavodu se provodi liječenje sportskih ozljeda i degenerativnih oboljenja lokomotornog sustava.

Zbrinjavaju se i pacijenti sa različitim koštanim prijelomima, kao i pacijenti kojima je zbog degenerativnih oboljenja potrebna ugradnja odgovarajuće endoproteze koljenog i ramenog zgloba.  Zavod je posebno poznat po zbrinjavanju ozljeda Ahilove tetive te ligamentarnog sustava zglobova. U njemu se provode dijagnostički postupci vezani za oštećenja ligamentarnog sustava zglobova te artroskopske i otvorene operacije-rekonstrukcije ozljeda ligamentarnih struktura.

Na Zavodu je zaposleno 14 medicinskih sestara od toga 3 prvostupnice i 11 medicinskih sestara srednje stručne spreme. I u ovom Zavodu medicinske sestre imaju važnu ulogu u zbrinjavanju pacijenata. One provode specifične postupke zdravstvene njege potrebne za zbrinjavanje pacijenata sa sportskim ozljedama i degenerativnim oboljenjima lokomotornog sustava. Proces zdravstvene njege je usmjeren na pomoć pacijentima pri dostizanju neovisnosti u obavljanju osnovnih životnih aktivnosti, a kao dio multidisciplinarnog tima medicinske sestre sudjeluju u procesu ozdravljenja i rehabilitacije. I ovaj Zavod je nastavna baza učenicima srednjih medicinskih škola te studentima Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu.

ZAVOD ZA KIRURGIJU ŠAKE

Ozljede šake zbrinjavaju se u Klinici za traumatologiju od njenog osnutka 1948. godine. U početku ozljede šake liječile su se u sklopu drugih odjela,a nakon otvaranja novog dijela zgrade 1964. godine osnovan je V (peti) odjel specijaliziran za kirurgiju šake. Uz liječenje šake na odjelu se zbrinjavaju i ozljede u području ručnog zgloba, podlaktice, lakta i stopala kao i složeni plastično-rekonstrukcijski zahvati na tetivama, živcima, krvnim žilama šake i zapešća.

Zavod za kirurgiju šake ima 30 kreveta i mjesečno, u prosjeku, primi 120-140 bolesnika iz cijele Hrvatske, a zaposleno je 13 medicinskih sestara, od toga 2 prvostupnice sestrinstva.

Medicinske sestre pripremaju pacijenta za operativni zahvat, sudjeluju u zbrinjavanju operativnih rana te vrše edukaciju pacijenata. Kroz proces edukacije provodi se i psihička priprema pacijenta s ciljem svladavanja straha od operacije, mogućih komplikacija, straha od bolova nakon operacije, ali i narušavanja estetskog izgleda i mogućeg invaliditeta.

ZAVOD ZA OPEKLINE

Zavod za opekline Klinike za traumatologiju formiran je, kao zasebna jedinica, 1963. godine, a adaptiran je 2004. godine. Uređenjem Zavoda stvoreni su uvjeti preporučeni od strane Europskog opeklinskog udruženja iz 2002. godine. U sklopu odjela funkcionira  operacijska sala u kojoj se isključivo izvode operativni zahvati  opeklinskih pacijenata. Tu se nalazi i soba za buđenje, soba za intenzivno liječenje, previjalište te kupaonica prilagođena kupanju i previjanju pacijenata.  Odjel od nastanka funkcionira kao Zavod za liječenje opeklinske ozljede na području Republike Hrvatske. Glavni zadatak Zavoda je cjelokupna skrb za bolesnike s akutnom opeklinskom ozljedom, pri čemu se koristi multidisciplinarni  pristup. Prima najteže slučajeve opeklina iz područja cijele Republike Hrvatske, a sadrži 11 kreveta.

Zavod za opekline je dobio ISO certifikat koji predstavlja oznaku profesionalnosti i međunarodno prepoznatljivih normi kvalitete, koje su podjednake i mjerljive bez obzira na zemlje ili kontinente. Dobivanje ovog certifikata znači i preuzimanje obveze ne samo održavanja visoke razine usluga, internih sustava upravljanja, nego i njihovog stalnog unapređivanja i poboljšavanja.

Na Odjelu za opekline medicinske sestre zbrinjavaju: kemijske opekline, električne opekline, toplinske opekline, bolesti kože (npr. Toksična epidermalna nekroliza) te infekcije mekih tkiva koje zahtjevaju svakodnevno previjanje i kirurški tretman.

Zdravstvena njega bolesnika je zahtjevna i izazovna. Medicinske sestre svakodnevno surađuju sa anesteziolozima – intenzivistima, kirurzima, mikrobiolozima, laborantima, nefrolozima, fizioterapeutima  i ostalim profesijama. Glavno načelo je interdisciplinaran pristup u pružanju intenzivne njege. Medicinske sestre, uz veliku odgovornost u procesu zbrinjavanja opeklinskog pacijenta, dužne su se svakodnevno educirati i unaprjeđivati svoja znanja i vještine u cilju kvalitetnije skrbi ovih specifičnih pacijenata.

OPERACIJSKA SALA

U operacijskoj sali  Klinike za traumatologiju KBC Sestre milosrdnice zaposlene su 23 medicinske sestre instrumentarke. U pet operacijskih sala svakodnevno se operiraju hitni i redovni zahvati kao što su: prijelomi gležnjeva, potkoljenica, natkoljenica, prijelomi kuka, zdjelice, ručnih zglobova, ozljede trbuha i prsnog koša i svi ostali prijelomi koji zahtijevaju kirurški tretman. Obavljaju se zahvati na kralježnicama zbog prijeloma svih segmenata kralježnice (vratne, prsne, slabinske), degenerativnih promjena (prolaps diska, nestabilnosti kralježaka) i tumorskih procesa. Djelokrug  rada obuhvaća i ortopedske zahvate zamjene zglobova kao što su: proteze kukova, koljena i ramena, liječenje patoloških procesa na kostima,  liječenje sportskih ozljeda (artroskopije, rekonstrukcije ligamenata,rupture mišića) kao i zahvati plastično-rekonstruktivne kirurgije šake (gangliomi, sindromi karpalnog kanala i Dupytrenova kontraktura). U operacijskoj sali za male zahvate koja najčešće obuhvaća primarnu obradu rane, dnevno zbrine i do trideset pacijenata.

Medicinska sestre instrumentarke su neizostavan i važan dio operacijskog tima. Njihov  posao je vrlo odgovoran i zahtijeva veliku stručnost i vještine. Moraju  biti pouzdane, spremne na izazove te ponekad i hrabre. Za rad u operacijskoj sali je ključan timski rad u kojem medicinske sestre imaju značajnu ulogu.

Medicinske sestre instrumentarke Klinike su aktivni članovi HDOS-a (Hrvatskig društva operacijskih sestara), EORNE (Europskog udruženja operacijskih sestara) i AO društva gdje se redovito educiraju i sudjeluju kao predavači na AO tečajevima koji su priznati na svjetskoj razini.