Predstavljamo sestrinstvo Klinike za pedijatriju

kbcsm pedijatrija 2014 predstavljanje klinikePrvi dječji odjel u Hrvatskoj, ali i u ovom dijelu Europe osnovan je daleke 1904. godine u bolnici „Sestara milosrdnica“, današnjem KBC Sestre Milosrdnice. U zgradi u kojoj je i danas smještena, Klinika za pedijatriju KBC Sestre milosrdnice nalazi se od 1947. godine.

Klinika zbrinjava djecu od prvog dana života do njihove zrelosti s područja cijele Republike Hrvatske, ali i iz susjednih zemalja.

Klinika za pedijatriju organizacijski je podijeljena na:

 • Zavod za pulmologiju, alergologiju, endokrinologiju i dijabetes;
 • Odjel za kardiologiju, reumatologiju i nefrologiju;
 • Zavod za gastroenterologiju, hepatologiju, poremećaje prehrane, neurologiju s epileptologijom i hematologiju;
 • Polikliniku;
 • Psihološke  ambulante;
 • Opće i hitne ambulante Klinike.

Osim toga, Klinika nudi mogućnost apartmanskog smještaja gdje roditelji mogu boraviti s djetetom u sobi tijekom 24 sata, kao i 4 postelje za majke dojilje.

Medicinske sestre u Klinici za pedijatriju

Zdravstvena skrb za bolesno dijete se razlikuje od skrbi za odraslog bolesnika. Djeca su u stalnom fizičkom, emocionalnom i kognitivnom razvoju. Medicinska sestra mora poznavati  potrebe djeteta u svakoj fazi odrastanja i razvoja kako bi mogla u skladu s tim planirati zdravstvenu njegu djeteta.

Djeca ne mogu donositi odluke za sebe pa to čine njihovi roditelji/staratelji. Medicinske sestre zajedno s liječnicima, roditeljima i ostalim stručnjacima čine tim koji donosi i provodi odluke o liječenju i zdravstvenoj skrbi u najboljem interesu bolesnog djeteta.

Klinika za pedijatriju – upute roditeljima/skrbnicima

Rad s djecom osim znanja i iskustva zahtjeva osobnost medicinske sestre koja uključuje: nježnost, pouzdanost, povjerljivost, prikladnost vrijednosti i stavova.

Medicinske sestre u Klinici za pedijatriju provodeći zdravstvenu njegu djeluju u skladu s pravima djeteta u bolnici kao i pravima njihovih roditelja, što prije svega podrazumijeva poštivanje njihovih prava, profesionalni i partnerski odnos.

Osnovni pristup u zdravstvenoj njezi u pedijatriji temelji se na ideji: „gledaj-slušaj-osjećaj“, ali i na suodgovornosti, ne samo za djetinjstvo bolesnog djeteta, nego i za suočavanje u sličnim situacijama kasnije u životu.

Medicinske sestre Klinike svojim brojnim aktivnostima doprinose napretku sestrinstva u pedijatriji, ali i cjelokupne sestrinske profesije. Aktivno sudjeluju u radnim skupinama za unaprjeđenje kvalitete u sestrinstvu (Radna skupina za kvalitetu u sestrinstvu, Radna skupina za aktualizaciju „Web stranice Sestrinstvo i srodne profesije KBC Sestre milosrdnice“)  pri KBC Sestre milosrdnice.

Neke od medicinskih sestara Klinike su vrlo aktivne i u radu Hrvatske komore medicinskih sestara kao članovi Skupštine i provoditelji stručnog nadzora nad radom medicinskih sestara. Većina medicinskih sestara Klinike za pedijatriju KBC Sestre milosrdnice bila je uključena u  Radnu grupu HKMS koja je izrađivala standardne  operativne postupke u pedijatriji, a u Klinici je provođen i pilot projekt HKMS: „Sestrinska dokumentacija u pedijatriji“ te predložene  mjere za poboljšanje njene primjene u kliničkim uvjetima.

Medicinske sestre Klinike su aktivne i u Pedijatrijskom društvu Hrvatske udruge medicinskih sestara (HUMS) kao članovi izvršnog odbora.

Vrlo aktivno sudjeluju i u radu zajednice kroz:

 • Članstvo u izvršnom odboru Hrvatske udruge za epilepsiju;
 • Članstvo u Povjerenstvu za očuvanje i unapređenje kvalitete života osoba s epilepsijom pri Uredu za zdravstvo i branitelje grada Zagreba;
 • Članstvo u Radnoj grupi za reevaluaciju kvalitete dječjih odjela u sklopu projekta „Za osmjeh djeteta“ Ministarstva zdravlja, HUMS-a i Društva „Naša djeca“;
 • Aktivno sudjelovanje u istraživanju u okviru projekta: „Osnažimo pravo djece da budu sigurna“  koji provodi Udruga roditelja „Korak po korak“.

U Klinici se velika pažnja posvećuje trajnoj edukaciji medicinskih sestara, edukaciji pripravnika, a Klinika je i nastavna baza učenicima škole za medicinske sestre i studentima sestrinstva. Medicinske sestre Klinike su mentori pripravnicima i suradnici u  nastavi pri školama za medicinske sestre i Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu. Pri Klinici se redovito organiziraju predavanja i tečajevi stalnog usavršavanja za sve medicinske sestre koje rade s djecom s ciljem upoznavanja specifičnih zdravstvenih teškoća, razvojnih potreba i emotivnih stanja djece.

Dio edukacije u Klinici je i multidisciplinaran pa je tako u tijeku ciklus stručnih predavanja i grupe potpore „Poremećaji hranjenja – razumijevanje svog ponašanja u odnosu na druge“ za medicinske djelatnike gastroenterološkog tima u Klinici.

Posebna se pozornost posvećuje edukaciji roditelja i njihove djece oboljele od kroničnih bolesti, koju medicinske sestre provode samostalno i u suradnji s liječnicima, kako bi im pomogli u izlječenju, smanjenju posljedica bolesti i kvalitetnijem životu u svojoj obitelji nakon otpusta iz bolnice. Postoje različiti oblici edukacije, a jedan od njih je i odlazak s djecom u edukativne kampove (za djecu oboljelu od dijabetesa, epilepsije). Ovakva vrsta edukacije u realnim situacijama je kvalitetan način podrške mladoj osobi za život sa kroničnom bolesti.

U Klinici za pedijatriju KBC Sestre milosrdnice, osim pružanja zdravstvene skrbi, velika se pažnja posvećuje i zadovoljenju svih ostalih potreba djeteta kao i njegovu pravu na igru i školovanje. U to su uključene i medicinske sestre koje zajedno s odgajateljicom kreiraju društveni život predškolske djece u Klinici. Sudjeluju u organizaciji društvenih i zabavnih aktivnosti koje su prilagođene trenutnim zdravstvenim mogućnostima djeteta u bolnici. Uz dnevne aktivnosti koje obogaćuju svakodnevni život hospitalizirane djece, organiziraju se i gostovanja glumaca, raznih izvođača, klauna, mađioničara, voditelja kreativnih radionica i sl.

Klinika je zbog brojnih nastojanja usmjerenih poboljšanju uvjeta za boravak djeteta u bolnici, od 2008. godine, nositelj prestižnog naslova „Prijatelj djece“. U okviru tih nastojanja  u Klinici je osigurano i provođenje redovitog školskog programa u suradnji s djelatnicima Osnovne škole „Petar Zrinski“ naziva „Škola u pidžami“.  Medicinske sestre Klinike surađuju s profesorima škole koji učenje prilagođavaju stanju i bolesti hospitaliziranog učenika.

Rad medicinske sestre u Klinici za pedijatriju je specifičan i osebujan. On zahtjeva specifična  znanja i vještine medicinske sestre ali i brojne pozitivne osobine koje su specifične za medicinske sestre u koje rade na pedijatriji.

Medicinske sestre Klinike za pedijatriju su svjesne svoje uloge i važnosti u skrbi za bolesno dijete, ali i potrebe da slijede ugled i tradiciju Klinike čiji su zaposlenici. Uz svoj dosadašnji rad u Klinici i nastojanja usmjerene napretku profesije postoje i planovi za unaprjeđenje sestrinstva. Oni uključuju:

 • Povećanje broja prvostupnica sestrinstva,
 • Poboljšanje suradnje s udrugama roditelja bolesne djece,
 • Poticanje edukcije medicinskih sestara u području zdravstvene njege pedijatrijskog pacijenta.