Predstavljamo sestrinstvo Klinike za očne bolesti

naslovnaKlinika za očne bolesti utemeljena je 1894.g. zajedno s odjelom za liječenje kožnih bolesti i bolesti uha. 1901.g. se odvaja i postaje samostalni odjel. Razni dijagnostički, terapijski, laserski i kirurški zahvati svrstali su je u skupinu ustanova s najdužom tradicijom liječenja očnih bolesti u Hrvatskoj i na širem području.

Organizacijski je podijeljena na:

  • Odjel za bolesti prednjeg segmenta oka, transplantacijsku kirurgiju i glaukom
  • Odjel za bolesti mrežnice i staklastog tijela
  • Odjel za okuloplastičnu kirurgiju, neurooftalmologiju, imunologiju i dječju oftalmologiju
  • Polikliniku i dnevnu bolnicu

Godišnje se u Poliklinici obradi od 65 000 do 70 000 pacijenata različitih dobnih skupina i dijagnoza, a hospitalizira se od 3 500 do 3 700 bolesnika. Učini se oko 3 200 velikih operacijskih zahvata i 1 700 ambulantnih zahvata.

Pri Klinici za očne bolesti djeluje i Referentni centar za glaukom Ministarstva zdravlja RH, osnovan 2008.g.

Sestrinstvo Klinike za očne bolesti 
U Klinici je zaposleno 44 medicinskih sestara, od kojih je 14 prvostupnica sestrinstva i 1 diplomirana medicinska sestra te 29 sestara srednje stručne spreme. 7 sestara je u procesu obrazovanja na Zdravstvenom Veleučilištu u Zagrebu.

Od 2009.g. medicinske sestre su članice Društva oftalmoloških sestara/tehničara Hrvatske udruge medicinskih sestara, putem kojeg se organiziraju stručni skupovi  namijenjeni  razmjeni informacija i suradnji oftalmoloških medicinskih sestara iz Hrvatske i zemalja regije.

Velika važnost se pridaje kontinuiranoj edukaciji medicinskih sestara pa se tako na Klinici održavaju predavanja kroz koja one obnavljaju i nadograđuju svoje znanje.

Nedostatak stručne literature oduvijek predstavlja veliki problem, naročito za medicinske sestre koje su tek zaposlene na Klinici. Iz tog su razloga medicinske sestre Klinike, Behetić Đurđica i Duh Đurđica, prvostupnice, u kolovozu  2013.g. pod pokroviteljstvom KBC Sestre milosrdnice, objavile knjigu naziva:„ Pristup i zbrinjavanje bolesnika s poremećajima vida i bolestima oka“ . To je prva knjiga iz područja zdravstvene njege oftalmološkog bolesnika u Republici Hrvatskoj.

Medicinske sestre na oftalmologiji
Gubitak vida ponekad nastupi naglo,  javlja se  strah, neizvjesnost, neprihvaćanje stanja u kojem se pacijent trenutno nalazi. Medicinska sestra na oftalmološkom odjelu ne pruža samo zdravstvenu njegu  nego je edukator, “psiholog“, pomaže pacijentu u zadovoljavanju njegovih osnovnih ljudskih potreba. Nerijetko, oftalmološki pacijenti imaju i niz drugih bolesti stoga medicinska sestra na oftalmologiji mora uz znanje iz oftalmologije posjedovati i znanje iz drugih područja medicine i zdravstvene njege. Od tuda proizlazi potreba za kontinuiranim učenjem i nadopunom postojećeg znanja.

Medicinske sestre su aktivni članovi zdravstvenog tima te svakodnevno sudjeluju u različitim dijagnostičkim i terapijskim postupcima, provode edukaciju bolesnika i njihovih obitelji.

U Poliklinici medicinske sestre provode različite dijagnostičke postupke samostalno, a u nekima asistiraju liječniku. Nakon svakog postupka liječnik interpretira dobivene nalaze. Standardizirani postupci koje provode su: uzimanje sestrinske anamneze, određivanje vidne oštrine, određivanje naočala (korekcija) uz kontrolu liječnika, priprema pacijenta za pregled ili dijagnostičku pretragu.

Dijagnostički postupci koje medicinska sestra provodi su:

ispitivanje vidnog polja (kinetička i statička perimetrija), optička koherentna tomografija (OCT), pahimetrija, priprema pacijenta i asistiranje prilikom izvođenja fluoresceinske angiografijae (FAG), priprema pacijenata za zahvate Yag ili Argon laserom, test na dvoslike (Hess-Lancaster), ispitivanje binokularnog vida (Worth), određivanje kuta škiljenja (na sinoptoforu), određivanje zakrivljenosti rožnice (Javal), ispitivanje stereovida (Lang, TNO),   određivanje prizmi kod strabizma, keratometrija, refraktometrija, određivanje kontaktnih leća i njihovo fitiranje te mnogi drugi postupci koji se s napretkom medicine mijenjaju i unapređuju. Posebno je naglašena važnost edukacije pacijenata i/ili njihovih obitelji jer o tome ovisi daljnja uspješnost liječenja i očuvanja vida.

Rad medicinske sestre u operacijskoj sali sastoji se od pripreme, dezinfekcije i sterilizacije pribora potrebnog za operacijski zahvat. Medicinska sestra provodi preoperativnu pripremu pacijenta predviđenog za operativni zahvat (lokalna anestezija operativnog polja), educira ga o samom zahvatu u skladu s kompetencijama i pruža podršku. Medicinska sestra asistira liječniku i tijekom zahvata kontrolira sterilnost pribora i instrumenata.

Danas je težište na što kraćem boravku pacijenata u bolnici uz kvalitetno pruženu zdravstvenu uslugu. Medicinske sestre uz zdravstvenu njegu bolesnika provode i svu potrebnu preoperativnu pripremu pacijenta za operacijski zahvat, zbrinjavanje bolesnika kod odlaska i dolaska sa operacijskog zahvata, postoperativnu njegu i primjenu ordinirane terapije te edukaciju pacijenata i članova obitelji prije otpusta.

Često su na oftalmološkom odjelu hospitalizirani pacijenti zbog obrade i/ili liječenja gdje očna bolest nije primarna bolest već se javlja kao simptom  ili posljedica neke endokrinološke, neurološke ili neke druge skupine bolesti ili kao posljedica traume.

Sve su to razlozi zbog kojih medicinska sestra u klinici za očne bolesti mora posjedovati brojna znanja iz medicine i zdravstvene njege ali i brojne profesionalne osobine da bi zadovoljila potrebe pacijenata svih dobnih skupina te im osigurala sigurnu i kvalitetnu zdravstvenu skrb. [J.G.]