Predstavljamo sestrinstvo Klinike za neurokirurgiju

kbcsm klinika za neurokirurgijuNeurokirurško sestrinstvo je grana kirurškog sestrinstva čiji svakodnevni poslovi uključuju menadžment boli, skrb o ranama, edukaciju bolesnika i obitelji, poznavanje dijagnostike, dokumentaciju, procjenu skrbi za bolesnika, istraživanje, interdisciplinarni timski rad itd.  Uz veliki tehnološki napredak u bolničkoj zdravstvenoj skrbi, za neurokiruršku medicinsku sestru je presudno ostati „up-to-date“ s najnovijim promjenama i dostignućima.

 

 

Temeljne vrijednosti neurokirurške medicinske sestre su:

  • izvrsnost – postavljanje visokih standarda u postizanju ciljeva
  • inovativnost – prihvaćanje promjena, razvoj kreativnosti, kontinuirano učenje i osobni razvoj. Poboljšanje kvalitete zdravstvene njege anticipacijom budućih trendova.
  • suradnja – gradnja unutarnjih i vanjskih odnosa s ciljem timskih postignuća. Stavljanje općeg dobra ispred osobnih interesa.
  • integritet – izgradnja povjerenja kroz poštovanje, iskrenost, transparentnost i odgovornost.
  • vizionarstvo – imati jasnu, prepoznatljivu i specifičnu viziju budućnosti. Predviđanje mogućnosti, upravljanje nesigurnošću i inovativno djelovanje.

Neurokirurška skrb je specijalizirana za područje koje se ubraja u kiruršku skrb. Suvremena neurokirurgija posljednjih desetljeća, u sklopu sveukupnog razvoja medicine, dobiva sve istaknutije mjesto, a u skladu s tim i zdravstvena njega neurokirurških bolesnika prateći svjetske trendove. Populacija neurokirurških bolesnika je specifična zbog stupnja fizioloških, psihosocijalnih promjena i disfunkcije živčanog sustava. U neurološki deficit je obično uključen neki aspekt intelektualnih procesa, osjetila opažanja, autonomne i motorne aktivnosti, komunikacijskog  sustava. Pružanje skrbi za takve bolesnike zahtijeva temeljita znanja i vještine specifične za neurokirurgiju. Cilj skrbi za neurokirurškog bolesnika je pružanje kvalitetne zdravstvene njege koja je usmjerena na pomaganje bolesniku da se vrati u svakodnevicu kao produktivan i neovisan pojedinac što je više moguće.

Klinika za neurokirurgiju KBC „Sestre milosrdnice“ ima 25 godina tradicije zbrinjavanja i liječenja neurokirurških bolesnika korištenjem najnovijih znanstvenih dostignuća u neurokirurškom području. Dakako da u uspješnom radu Klinike u timu uz vrhunske liječnike rade izuzetno vješte, educirane i kreativne medicinske sestre.

Ustrojstvene jedinice Klinike za neurokirurgiju su:

Zavod za endokranijalnu kirurgiju; Odjel za neuroendokrinologiju; Zavod za spinalnu kirurgiju; Odjel za postintenzivnu skrb; Klinička jedinica operacijski blok; te Poliklinika.

Na Klinici se godišnje u ambulantama Poliklinike  pregleda oko 8.000 bolesnika, učini oko 200 malih zahvata, 1300 operacija i hospitalizira oko 1700 bolesnika.

Sve medicinske sestre/tehničari Klinike za neurokirurgiju svojim znanjem i vještinama suvereno odgovaraju svim postavljenim zahtjevima razvoja sofisticiranih medicinskih i kirurških postupaka i protokola, kao i složenog nadzora, dijagnostičke opreme i postupaka u suvremenoj praksi neurokirurgije.

Medicinske sestre, tehničari i instrumentarke Klinike sudjeluju u trajnoj edukaciji medicinskih sestara, a posebno su aktivne kao predavači s temama specifičnim za neurokirurgiju. Također sudjeluju kao aktivni ili pasivni sudionici na stručnim kongresima, simpozijima, te pohađaju stručne tečajeve, osobito one namijenjene vođenju elektroničke sestrinske dokumentacije.

Medicinske sestre/ tehničari Klinike za neurokirurgiju aktivno participiraju u radu Udruge medicinskih sestara i tehničara neurokirurgije Hrvatske (UMSTNKH), pa je tako Martina Trnčević, glavna sestra Zavoda za endokranijalnu kirurgiju – predsjednica UMSTNKH, Biljana Kurtović, v.d. glavne sestre Klinike  – dopredsjednica UMSTNKH,a  Vesna Svirčević, glavna sestra Operacijskog bloka – član Upravnog odbora.

Zbog interesa za promicanjem stručnog znanja i vještina iz usko specijalizirane grane sestrinstva, neurokirurškog sestrinstva, medicinske sestre Klinike napisale su knjigu „Zdravstvena njega neurokirurških bolesnika“, u nakladi Hrvatske komore medicinskih sestara. Cilj ove knjige je širenje informacija i znanja o zdravstvenoj njezi za neurokirurškog bolesnika kroz tekst koji uključuje aktualne standarde skrbi za bolesnike, prihvaćena teorijska i tehnološka znanja koja se odnose na zdravstvenu njegu neurokirurškog bolesnika, s posebnim naglaskom na zdravstvenu njegu u kliničkom okruženju. Tekst je namijenjen pružanju sveobuhvatnih teorijskih znanja koja proizlaze iz općih informacija za specifične probleme. Uključuje sestrinske dijagnoze, intervencije i očekivane ishode, s ciljem odgovora na različite potrebe zdravstvene njege specifičnih radnih mjesta neurokirurgije.

Unutar Klinike za neurokirurgiju osnovana je Škola za pripravnike kojom rukovodi Tim za edukaciju pripravnika. Osim širenja znanja iz osnova zdravstvene njege pripravnici se dodatno upoznavaju sa specifičnostima zdravstvene njege neurokirurških bolesnika, a prati se i njihovo teorijsko znanje i vještine. Na Klinici djeluje i Tim za upravljanje kvalitetom zdravstvene njege kojim rukovode prvostupnice sestrinstva s ciljem poboljšanja ishoda kvalitete zdravstvene njege. Članovi Tima pripremaju mjesečna izvješća o pokazateljima kvalitete zdravstvene njege. [BK.]