Predavanja za medicinske sestre/tehničare u prosincu 2017. godine

Predavanja za medicinske sestre/medicinske tehničare u prosincu 2017. godine pogledajte u nastavku.

  • 05.12.2017. “Komunikacijske vještine u skrbi za bolesnike s neurokirurškim malignim oboljenjima,” Vanja Ramljak, bacc. med. techn., Predavaonica Klinike za neurokirurgiju, 13:30 sati
  • 11.12.2017. “Socijalno demografske osobitosti liječenih ovisnika o opijatima,” Vesna Sedlić, mag. med. techn., Velika predavaonica Klinike za psihijatriju, 13:30 sati
  • 15.12.2017. “Dijabetes i barijatrijsko liječenje debljine,” Milena Gabrić, bacc. med. techn., Predavaonica Klinike za unutarnje bolesti, 13:00 sati

Napomena: predavanjima mogu prisustvovati sve zainteresirane medicinske sestre/medicinski tehničari bez prethodne predbilježbe.