Predavanja za medicinske sestre/tehničare i fizioterapeute rujan 2016.g. – siječanj 2017.g.

Ured za osiguranje i unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite u suradnji s Klinikom za bolesti srca i krvnih žila organizira niz predavanja od rujna 2016.g. do siječnja 2017.g.

Teme predavanja će biti prilagođena medicinskih sestrama/tehničarima i fizioterapeutima te će biti bodovane sukladno pravilniku o bodovanju HKMS i HKF.

Kotizacija se ne naplaćuje.

Raspored predavanja 

Predavač

Tema

Vrijeme i mjesto održavanja

Ledi Lujić bacc.physioth. ,

Damir Kosanović ft.

Primjena ergometrije u kardiovaskularnoj dijagnostici i procjena funkcionalne respiratorne sposobnosti pacijenta

6. rujna 2016.

KBC SESTRE MILOSRDNICE

Multimedijski centar, 13:00h

Rajka Horvat bacc.physioth.

Ehokardiografija u detekciji, prognozi i terapijskoj procjeni

11. listopada 2016.

KBC SESTRE MILOSRDNICE

Multimedijski centar, 12:00h

Snježana Andreić bacc.physioth.,

Vera Butorac ft

Preventivna dijagnostika u sprečavanju srčanog aresta i otkrivanje srčanih aritmija kod mlađe životne dobi

22. studenog 2016.

KBC SESTRE MILOSRDNICE

Multimedijski centar, 13:00h

Andrej Matejčić dipl.physioth.

Specifične ozljede u vaterpolu – postupci prevencije i rehabilitacije

6. prosinca 2016.

KBC SESTRE MILOSRDNICE

Multimedijski centar, 12:00h

Ines Vidatić bacc.physioth

Zadaće medicinske sestre/tehničara i fizioterapeuta kod  osoba oboljelih od Friedreichove ataksije

10. siječnja 2017.

KBC SESTRE MILOSRDNICE

Multimedijski centar, 12:00h

Kontakt:

Cecilija Rotim, mag. med. techn.

e-mail: cecilija.rotim@kbcsm.hr

Viši stručni savjetnik za edukaciju u sestrinstvu
Ured za osiguranje i unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite
KBC Sestre milosrdnice