Predavanja za medicinske sestre i tehničare svibanj 2017.

sestrinstvo kbcsm logo

Poštovane kolegice i kolege,

u nastavku provjerite raspored predavanja za medicinske sestre za svibanj 2017.

  • 2. svibnja 2017. u 13:30h Multimedijski centar, stručno predavanje za medicinske sestre  i tehničare:”Sinkopa  i test na nagibnom stol”, Valentina Sedinić, bacc.  med. tech.
  • 4. svibnja 2017. u 13:30h Multimedijski centar, stručno predavanje za medicinske sestre i tehničare:” Kvaliteta medicinskih proizvoda“, Višnja Kopecki, mag.pharm.
  • 9. svibnja 2017. u 13:30h Multimedijski centar, stručno predavanje za medicinske sestre i tehničare:”Inovativni pristup elektronskog vođenja sestrinske dokumentacije u JIL-u”, Igor Pelaić, dipl. med. techn., Darija Krčmar, bacc. med. techn.
  • 10. svibnja 2017.  u 13:00h Predavaonica Klinike za neurokirurgiju, stručno predavanje za medicinske sestre i primalje:”Teorija i praktični rad – vještina povezivanja u sestrinstvu”, Vanja Ramljak, bacc. med. techn.
  • 11. svibnja 2017. u 13:30h Predavanica Klinika za tumore,  Ilica 197, stručno predavanje za medicinske sestre i tehničare: “Loud and clear, tko je medicinska sestra enterostomalni  terapeut?“, Ivanka Benčić, bacc. med. techn., enterostomalni terapeut, Društvo za kvalitetu HUMS
  • 16. svibnja 2017. u 13:30h Predavaonica Klinike za kirurgiju, stručno predavanje za medicinske sestre  i tehničare:”Zbrinjavanje bolesnika prije i nakon intervencije na perifernim krvnim žilama transradijalnim pristupom”, Đurđa Vlajković,bacc.med.techn i Cecilja   Leporić,bacc.med.techn
  • 18. svibnja 2017. u 13:30h Predavanica Klinika za tumore,  Ilica 197, stručno predavanje za medicinske sestre i tehničare; “Značaj pravovaljanog vođenja sestrinske dokumentacije kod bolesnika s visokim rizikom za pad, Natalija Hadžić, dipl.med. techn.
  • 23. svibnja 2017. u 13:30h Multimedijski centar, stručno predavanje za medicinske sestre i tehničare: “Hipertireoza  kao posljedica liječenja zatajivanja srca”, Lidija Ban,bacc.med.techn., Ivana Tomašić,bacc.med.techn., Vesna Slonjšak, bacc.med.techn.
  • 30. svibnja 2017. u 13:30h Multimedijski centar, stručno predavanje za medicinske sestre i tehničare: “Komunikacija s bolesnikom u terminalnoj fazi bolesti”, Dinko Abramović, bacc. med. techn., Maja Vidović, bacc. med. techn.

Sva predavanja biti će bodovana sukladno Pravilnu o bodovanju HKMS.

Tečajevi III kategorije za medicinske sestre i tehničare svibanj 2017.

SRIJEDA, 10. svibnja 2017.

09:00 – 14:00h Predavaonica  Klinike za traumatologiju, Draškovićeva 19,  Tečaj III kategorije za medicinske sestre i tehničare:”Prevencija i lokalni  tretmani dekubitalnih oštećenja”

ČETVRTAK, 11. svibnja 2017.

09:00 – 14:00h Multimedijski centar, Tečaj III kategorije za medicinske sestre i tehničare:”Higijena ruku-pokazatelj sigurnosti zdravstvene skrbi”

Prijave za Tečaj zaprimaju se do 8. svibnja 2017.  na  e-mail: cecilija.rotim@kbcsm.hr

Tečajevi su bodovani  sukladno Pravilnu o bodovanju HKMS