Predavanja listopad 2016. KBC Sestre milosrdnice za medicinske sestre/ tehničare

Predavanja listopad 2016. KBC Sestre milosrdnice za medicinske sestre/ tehničare 

4. listopada 2016.“Planiranje zdravstvene njege osobe oboljele od mesothelioma“,

Monika Šušnjara, bacc.med. techn., KBC Sestre milosrdnice, Multimedijski centar u 13:30h

5. listopada 2016.“Novosti u zdravstvenoj njezi bolesnika s trajnim elektrostimulatorom srca“, Ivica benko, dipl.med. techn.,KBC Sestre milosrdnice,  Klinika za traumatologiju u 13:30h

11. listopada 2016.“ Ehokardiografija u detekciji, prognozi i terapijskoj procjeni“, Rajka Horvat, bacc.physioth., KBC Sestre milosrdnice, Multimedijski centar u 12:00h

18. listopada 2016.“ Sigurnost bolesnika u operacijskoj sali“, Vesna Svirčević, mag.med. techn., KBC Sestre milsordnice, Multimedijski centar u 13:30h

25. listopada 2016., „Upoznavanje medicinskih sestra/ tehničara  s pravnim aktima prilikom  primjene mjera prisile kod osoba s teškim duševnim smetnjama“, Klinika za psihijatriju i Ured za osiguranje i  unapređenje  kvalitete zdravstvene zaštite, KBC sestre milosrdnice, Multimedijski cenatr u 13:30h

Veselimo se ponovnom zajedničkom druženju!

Srdačan pozdarv