Poziv na konferenciju Alumni kluba Zdravstvenog veleučilišta

Poštovani,
odjel strukovnog razreda sestrinstva Alumni kluba Zdravstvenog veleučilišta, u suradnji s Katedrom za zdravstvenu njegu Zdravstvenog veleučilišta, poziva Vas na jednodnevnu konferenciju za medicinske sestre i tehničare, koja će se održati 28. rujna 2016. / Dvorana 2 / Zdravstveno veleučilište, Mlinarska cesta 38, Zagreb, sa slijedećim programom:

15:00 Otvorenje i uvodna riječ

15:15 Kompetencije medicinskih sestara – Slava Šepec, dipl.med.techn. (Hrvatska komora medicinskih sestara)

15:45 Upravljanje kvalitetom u zdravstvenoj njezi – Željka Benceković, dipl.med.techn. (KBC Sestre milosrdnice)

16:15 Medicinska sestra – ugled i imidž –  Mirna Vrček, bacc.med.techn. (KBC Zagreb)

16:45 Rasprava i zaključci

Sudjelovanje na Konferenciji namijenjeno je članovima Alumni kluba Zdravstvenog veleučilišta. Kotizacija se ne naplaćuje, a sudjelovanje će biti bodovano prema pravilniku Hrvatske komore medicinskih sestara.

Sve informacije o Alumni klubu Zdravstvenog veleučilišta možete pronaći na web stranici www.akzvu.hr

Prijave se primaju na e-mail: alumni@akzvu.hr.