Osnovano društvo medicinskih sestara/tehničara digestivne kirurgije

kbcsm drustvo digestivne kirurgije (3)Pripremila: Radić Elzika, dipl.med.tech.

Dana 26.09.2015.g. u Opatiji, održana je Osnivačka skupština Društva medicinskih sestara digestivne kirurgije (DMSTDK).

U ime Društva liječnika digestivne kirurgije, skup je pozdravio doc.dr.sc. Marko Zelić. Osim izraza dobrodošlice i potpore, ponudio je daljnju buduću suradnju između ova dva društva.

Za predsjednicu Društva izabrana je Vesna Konjevoda, dipl. med. tech., a izabrani su i ostali članovi izvršnog i nadzornog odbora Društva.

Medicinske sestre Klinike za kirurgiju KBC Sestre milosrdnice aktivno su se uključile u rad Društva. Ivanka Benčić, bacc. med. tech. je u organizacijskom odboru, a Ida Subašić, bacc. med. tech. u nadzornom odboru. U ime naše Klinike osnivačkoj skupštini prisustvovala je i medicinska sestra Tanja Miković.  Osnivačka skupština protekla je u ozračju profesionalnosti i sveprisutnog entuzijazma kao i želje za daljnjim napretkom i razvojem struke vezano uz Zdravstvenu njegu pacijenta s oboljenjem digestivnog puta.

Ciljevi Društva su:

  • Unaprjeđenje znanja i vještina organiziranjem stručnih i znanstvenih kongresa, predavanja, tečajeva i sl.
  • Regionalno udruživanje medicinskih sestara digestivne kirurgije
  • Unaprjeđenje Zdravstvene njege kirurških bolesnika
  • Edukacija pacijenata s oboljenjem digestivnog puta i njihovih obitelji
  • Poboljšanje suradnje sa primarnom zdravstvenom zaštitom
  • Suradnja sa srednjim školama, veleučilištima i sveučilištima

U rad DMSTDK mogu se uključiti svi koji svojim znanjem i iskustvom žele pridonijeti postignuću njegovih ciljeva, radu i djelovanju Društva, a sve na dobrobit naših bolesnika.