Operativni COVID-19 blok

S obzirom na novonastalu situaciju u našoj državi i svijetu, naša je bolnica, kao i sve ostale, morala osposobiti i prilagoditi operativni blok za potrebe bolesnika sa sumnjom na  COVID-19. Izabran je prostor operacijskih dvorana na Klinici za urologiju, jer uz operacijske dvorane ima direktan pristup jedinici za intenzivno liječenje. 

Trebalo je prilagoditi operacijske dvorane za rad svih operativnih klinika: Klinike za kirurgiju, Klinike za ženske bolesti i porodništvo, Klinike za urologiju, Klinike za neurokirurgiju, Klinike za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata i očne bolesti. Osim tri postojeće operacijske dvorane, organizirali smo i četvrtu u prostoru za anesteziju za potrebe Klinike za ženske bolesti i porodništvo.

Uz znanje koje smo imali otprije, učili smo ispočetka:

  • prilagodili smo protokole za oblačenje i skidanje zaštitne opreme za potrebe operativnih timova,
  • uveli smo protokole za čišćenje i dezinfekciju instrumenata (specifično za COVID-19 virus),  čišćenja operacijske dvorane (svaki član tima zna točno što se u kojem momentu radi, jer nakon operativnog zahvata 30 min ništa se ne dira dok se ne slegnu aerosoli),
  • postavili smo protokol za postupak sa izlučevinama i tekućinama većeg volumena,
  • prošli smo raznorazne scenarije za neometan rad nekoliko timova istovremeno.

Ovo je pravi izazov jer ima puno ljudi, raznoraznih specifičnosti, ali ponosna sam jer smo sve uspjeli iskoordinirati. Uvijek se, doduše, nađu određene sitnice koje znaju zasmetati, ali nikad nikog ne sputavaju u radu.

Od ulaska do izlaska iz operacijskog COVID-19 bloka vrijeme je isplanirano tako da nema “praznog hoda”. Na sva su mjesta stavljene oznake što se radi, gdje se što nalazi, kako nešto napraviti tako da nikad niste prepušteni sami sebi.

S obzirom na brzinu kojom smo se morali prilagoditi novonastaloj situaciji i stvoriti jedan novi pristup i uvjete kirurškoj struci, pokazalo se koliko su operacijske sestre jake na fizičkoj i psihičkoj razini. Puno je truda, vremena i odricanja, ali i hrabrosti trebalo da bez panike, straha i neizvjesnosti što kvalitetnije odradimo svoj posao, a da pri tome sačuvamo vlastito zdravlje i zdravlje svojih najbližih.

Pripremila:

Voditelj operativnog COVID-19 bloka: Anela Ležaić, mag. med. techn.

Komentari naših kolegica:

„Ovo je za sve nas bila novonastala situacija, „uletjeli“ smo u to preko noći, ali smo uspjeli, naravno, zahvaljujući Aneli koja je sve morala proučavati, učiti i imati volje i hrabrosti da sve nas prenese nova znanja i pomogne. S njezine je strane bilo puno odricanja, ostajanja i po nekoliko sati više, čak i do dugo u  noć. Hvala Anela. Bili smo bili zaštićeni, sigurni i bez stresa smo obavljali svoje zadatke. U početku je postojala panika, strah i neizvjesnost, ali u jednom trenutku, zahvaljujući dobroj Anelinoj koordinaciji, sve je postalo lako – kao da smo u tome već godinama.“

– Jasna, glavna sestra kirurške operacije

„Koordinator COVID – 19 tima svoj je posao odradio (i odrađuje) iznimno profesionalno, nesebično i iznad svega kvalitetno, kao da je iza nje puno godina sličnog rada. To sve skupa olakšava timovima da svoj posao mogu odraditi što kvalitetnije i pritom sačuvati vlastito zdravlje i zdravlje svojih najbližih. Anela, hvala. Ostalima hvala na lijepim riječima.“

– Drita, glavna sestra urološke operacije

„Ja bih imala samo nešto kratko kazati. Ako se ikad pojavi opet neki nepoznati, sićušni, ubojiti virus, voljela bih, kao i sve moje kolegice, da ti budeš koordinator…“

– Diana, glavna sestra ORL operacije