Održavanje dišnog puta i mehanička ventilacija u hitnoj medicini – Izvještaj s tečaja I. kategorije

Pripremio: Robert Ipša, bacc.med.techn.

Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Katedra za anesteziologiju i reanimatologiju, HZHM, HDHM i HSDHM organizirali su, od 09.-11.12.2016. godine u Donjoj Stubici, poslijediplomski tečaj I. kategorije za liječnike i medicinske sestre/tehničare pod nazivom: ,,Održavanje dišnog puta i mehanička ventilacija u hitnoj medicini“.

Cilj tečaja bio je uvježbavanje i usavršavanje  djelatnika izvanbolničkih i bolničkih timova hitne medicinske službe u zbrinjavanju dišnog puta i primjeni mehaničke ventilacije.

Polaznici tečaja su kroz predavanja i priručnik stjecali teorijska znanja, a praktična znanja i vještine putem prikaza slučajeva u sklopu interaktivnih radionica.

Tijekom tečaja polaznici su morali savladati postupak endotrahealne intubacije, zbrinjavanja dišnog puta indukcijom u brzom slijedu (RSI), alternativne metode održavanja dišnog puta (supraglotička pomagala), primjenu transportnog ventilatora i farmakoterapiju za analgeziju, sedaciju i relaksaciju tijekom transporta bolesnika na umjetnoj ventilaciji. Svi gore navedeni postupci bazirani su na timskom radu liječnika i medicinske sestre/tehničara imajući u vidu njihove  kompetencije i djelokrug rada.

Iz Centra za hitni prijem KBC Sestre milosrdnice sudjelovali su: Marina Razum,bacc.med.techn., Kristina Đurinski, med.sestra i Robert Ipša, bacc.med.techn.