Obavještavamo vas o promjeni teme predavanja u sklopu trajnog usavršavanja za medicinske sestre 06.05.2014

Trajno usavršavanjeObavještavamo vas o promjeni teme predavanja u sklopu trajnog usavršavanja za medicinske sestre. 06.05.2014.g. umjesto predavanja naziva „Prava pacijenata vezano uz propise EU“ održati će se predavanje „Plan zdravstvene njege djeteta s ambliopijom“.