Obavijest o promjeni rasporeda predavanja za pripravnike

Predavanje za pripravnike na temu “Sestrinsko otpusno pismo” održati će se 13.11. umjesto 6.11. kako je bilo predviđeno rasporedom. Predavanje “Sestrinsko zbrinjavanje vitalno ugroženog pacijenta” biti će održano 6.11. Vrijeme i mjesto predavanja se ne mijenja.