Medicinske sestre na trijaži u KBC – u Sestre milosrdnice

Postupak trijaže najprije pacijenata, a ubrzo i zaposlenika provodi se od samih početaka epidemije u našoj zemlji. To je praksa u svim zdravstvenim ustanovama, pa tako i u KBC-u Sestre milosrdnice. Svrha trijaže je prevencija nekontroliranog ulaska u krug bolnice pacijenata, ali i zaposlenika koji potencijalno mogu biti zaraženi. Sve to je u cilju zaštite svih pacijenata hospitaliziranih u ustanovi, zaštite drugih zaposlenika, a time i cijele ustanove.

Trijaža predstavlja prvu liniju obrane od ove ugroze i osobe koje je vrše moraju u svom radu biti odgovorne i slijediti hodogram usklađen s epidemiološkim preporukama. Osim savjesnog vršenja trijaže, osobe na trijaži moraju biti dobri komunikatori i koristiti najbolje komunikacijske vještine u kontaktu s pacijentima, osobama u njihovoj pratnji ali i ostalim članovima trijažnog tima (liječnici, zaštitarska služba i ostali). Osim komunikacije, potrebno je i stručno znanje i kritičko promišljanje u donošenju najbolje odluke o postupanju u specifičnoj i nesvakidašnjoj situaciji.

Prilikom vršenja trijaže ne treba zaboraviti na vlastitu zaštitu, ali i zaštitu  drugih, te odgovorno koristiti zaštitnu opremu, voditi brigu o održavanju primjerene udaljenosti. Tu su još i vremenske prilike (i neprilike) koje ih prate dok su na trijaži i moraju ih podnositi, a oni ponekad moraju zatomiti i neke sve osnovne ljudske potrebe jer je gužva, a posao treba odraditi.

Sve su to razlozi da se u mjesecu kada obilježavamo Međunarodni dan medicinskih sestara i primalja sjetimo svih naših kolegica i kolega koje savjesno i odgovorno vrše trijažu na svim trijažnim mjestima KBC-a Sestre milosrdnice!

I mediji su izvještavali o važnosti trijaže u našoj bolnici, prenosimo neke od njih:

Večernji list: https://www.jutarnji.hr/vijesti/hrvatska/ravnatelj-kbc-a-sestre-milosrdnice-koronavirus-ili-ne-ako-imamo-hitan-slucaj-tretirat-cemo-ga-inace-pacijent-bi-umro/10135384/.

Otvoreno.hr: https://otvoreno.hr/vijesti/mario-zovak-kbc-sestre-milosrdnice-ima-veliki-kadar-koji-moze-izdrzati-ovu-situaciju/271185.

Poslovni.hr: https://www.poslovni.hr/hrvatska/upozorenje-uvodi-se-poseban-rezim-u-bolnice-4218502.

RTL: https://www.rtl.hr/vijesti-hr/koronavirus/3670653/ravnatelj-zovak-koronavirus-ili-ne-ako-imamo-hitan-slucaj-tretirat-cemo-ga-inace-pacijent-bi-umro/.

Pripremila: Željka Benceković, Ela Vujanić