Medicinske sestre Klinike za kirurgiju sudjelovale na 8. EfCCNa kongresu u Ljubljani

Od 13. do 16. veljače 2019. godine u Ljubljani se održao 8. EfCCNa (European federation of Critical Care Nursing associations) kongres medicinskih sestara intenzivne skrbi.

EfCCNa je osnovana 1999. godine. Trenutno ima 29 nacionalnih udruga članica koje predstavljaju oko 25000 europskih medicinskih sestara koje sudjeluju u intenzivnoj skrbi.

Misija federacije je promicanje suradnje i jednakosti među nacionalnim udrugama članicama s ciljem poboljšanja skrbi za kritično bolesne pacijente i njihove obitelji. Federacija pruža jedinstvenu priliku europskim medicinskim sestrama u promicanju europske prakse, obrazovanju, upravljanju i istraživanju.

Glavne teme kongresa bile su: sestrinski menadžment, zaštita bolesnika, skrb za palijativnog i umirućeg bolesnika, rana mobilizacija kao sastavni dio ERAS programa, klinička istraživanja, etičke i kulturalne dvojbe, obiteljska podrška, torakalna drenaža.

Glavni govornici:

  • Dr. John Albarran (Njemačka)
  • Kathleen M. Vollman, medicinska sestra za intenzivnu skrb (SAD)
  • Peter Midahl, medicinski tehničar za intenzivnu skrb (Njemačka)

Osim predavanja, održane su i brojne radionice s ciljem usvajanja manualnih vještina pri rukovanju sa suvremenim, sofisticiranim, digitalnim uređajima. Naše medicinske sestre aktivno su sudjelovale u radionici za torakalnu drenažu. Naučili smo kako upotrebljavati digitalnu mobilnu torakalnu pumpu koju od nedavno imamo na svojoj Klinici, te koje sve mogućnosti kroz aplikaciju možemo koristiti. Najveća prednost je za bolesnika jer više ne mora biti u postelji iako je na aktivnoj torakalnoj drenaži. Pumpa je malena, lagana, bolesnik je nosi sa sobom u ruci. Na displeju možemo u svakom trenutku vidjeti koliko je dreniranog sadržaja bilo u nekom vremenu, ali i koliko je preostalo sadržaja u prsištu.

U našoj grupi bile su i medicinske sestre iz Kliničke bolnice Sveti Duh i Kliničkog bolničkog centra Zagreb. Po završetku formalnog, edukacijskog dijela kongresa, subotnje sunčano popodne iskoristili smo za obilazak Ljubljane.

Pripremile: Elzika Radić i Diana Ćorluka