Medicinske sestre Klinike za kirurgiju prisustvovale II. Konferenciji o debljini

Dana 19. ožujka 2018. godine, u Hotelu „Dubrovnik“ u Zagrebu, povodom Hrvatskog dana osviještenosti o debljini održana je II. Konferencija „Hrvatski dan debljine“ u organizaciji Grada Zagreba, Udruge za prevenciju prekomjerne težine i Zaklade „Hrvatska kuća srca“.

Konferenciji su prisustvovali brojni stručnjaci koji su govorili o važnosti prehrambenih navika i posljedicama pretilosti. Naglasak je bio na važnosti prevencije, usvajanju pravilnih prehrambenih navika i prakticiranju tjelovježbe.

Zaklada „Hrvatska kuća srca“ predstavila je kalkulator kardiovaskularnog rizika koji će biti dostupan svim građanima na njihovoj mrežnoj stranici.

Zabrinjavajući je podatak da 57,4% osoba u Hrvatskoj starijih od 18 godina ima prekomjernu tjelesnu masu i debljinu, od čega se pretilima smatra 18,7 % stanovnika. Prema podacima iz 2015. godine 34,9 % djece u Hrvatskoj ima prekomjernu tjelesnu masu i debljinu, od čega se pretilima smatra 14% djece. Prema posljednjim podacima SZO, više od 1,9 milijardi odraslih u svijetu ima prekomjernu tjelesnu masu ili debljinu, od čega njih 650 milijuna pati od debljine.

Prekomjerna tjelesna masa i debljina danas su bolesti epidemijskih razmjera te su rizični čimbenici za nastanak pet vodećih nezaraznih bolesti: kardiovaskularne bolesti, šećerna bolest tipa 2, kronična opstruktivna plućna bolest, neka sijela tumora te mentalni poremećaji.

Na ovoj cjelodnevnoj Konferenciji koja je uključivala i praktične radionice, usvojili smo znanja o pravilnoj i uravnoteženoj prehrani i tjelovježbi. Ove spoznaje primijenit ćemo u svakodnevnoj edukaciji naših bolesnika i njihovih obitelji u okviru zdravstvene njege. Cilj nam je prevencija bolesti, podizanje svjesnosti o zdravoj prehrani i važnosti svakodnevne tjelesne aktivnosti.

Na Konferenciji je prisustvovalo sedam medicinskih sestara Klinike za kirurgiju KBC Sestre milosrdnice: Opačak Ana, Kropf Ruth Josipa, Gojsalić Marina, Mužar Marija, Đurđek Iva, Ana Marija Košta i Cavor Natalija.

Izvješće pripremila: Ruth Josipa Kropf