Medicinske sestre Klinike za kirurgiju prisustvovale 2. Kongresu za mentalno zdravlje u Zadru

Od 15. do 17. ožujka 2018. godine, u kongresnoj dvorani hotela „Kolovare“ u Zadru, održao se 2. Kongres za mentalno zdravlje. Kongres je organizirala Opća bolnica Zadar, Odjel za psihijatriju. Tematika ovogodišnjeg kongresa bila je vezana uz mentalno zdravlje na radnom mjestu. Predavači su bili liječnici psihijatri, psiholozi, medicinske sestre, socijalni radnici, djelatnici Zavoda za javno zdravstvo Zadar. Organizirana je i interaktivna radionica o učinkovitom upravljanju vremenom u funkciji prevencije stresa.

Problemi mentalnog zdravlja na radnom mjestu, pokazali su se kao jedan od uzroka odsutnosti zaposlenika, niže stope produktivnosti, povećanih troškova i neučinkovitosti na radnom mjestu. Stres koji je prisutan kod medicinskih sestara u zdravstvenim ustanovama, postaje sve veći problem i sve se više ukazuje potreba za mehanizmima pomoći od strane poslodavaca ali i samopomoći. Najčešći stresori koji utječu na zdravlje medicinskih sestara su: prevelika količina posla, prevelika odgovornost, nedovoljan broj sestara, umor, loša organizacija rada, izgaranje na poslu, ustručavanje od otvorene komunikacije s nadređenima, ustručavanje prijave incidenta ili mobbinga.

Medicinske sestre Klinike za kirurgiju, KBC – a Sestre milosrdnice, Elzika Radić i Ivana Komarica, aktivno su sudjelovale s predavanjem: „Najčešći čimbenici stresa prisutni kod medicinskih sestara na kirurškom odjelu“. Rad je rezultat anketnog istraživanja provedenog na 100 sestara Klinike za kirurgiju. Anketa je uključivala 30 pitanja koji su bila grupirani u 3 grupe:

  1. Razina stresa i najčešći uzroci stresa na radnom mjestu,
  2. Odnos prema sebi i ostalim djelatnicima u svakodnevnoj interakciji,
  3. Poznavanje mehanizama samopomoći i učinkovita otvorena komunikacija.

Rezultate dobivene ovim istraživanjem iskoristili smo za unaprjeđenje radnih procesa, organiziranje edukacijskih aktivnosti o važnosti otvorene komunikacije i implementiranje mjera za smanjenje razine stresa. Veliku pomoć pri provođenju svih mjera prevencije pružio nam je Ured za osiguranje i unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite i Služba zaštite na radu i zaštite od požara, KBC – a Sestre milosrdnice.

Izvješće priredila: Elzika Radić