Medicinske sestre Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice obilježile Svjetski dan prevencije dekubitusa

Svake godine, 15. studenog, obilježava se Svjetski dan prevencije dekubitusa. Klinika za kožne i spolne bolesti i Klinika za kirurgiju su Referentni centar Ministarstva zdravstva za kronične rane u RH i prilikom zbrinjavanja dekubitusa djeluju multidisciplinarno. Tom su prilikom Klinika za kožne i spolne bolesti i Klinika za kirurgiju 14. studenog organizirale javnozdravstvenu akciju ispred bolnice.

Cilj ove javnozdravstvene akcije bio je osvijestiti i upoznati posjetitelje KBC – a Sestre milosrdnice o važnosti prevencije dekubitusa jer se dekubitus javlja i u kućnim uvjetima ako obitelj nije educirana o pravilnoj njezi i zbrinjavanju svojih članova. Osim što su medicinske sestre dijelile edukativne letke o prevenciji dekubitusa i odgovarale na pitanja posjetitelja o dekubitusu, dijelile su i voće kako bi osvijestile važnost prehrane bogate vitaminima i proteinima u prevenciji dekubitusa. Posjetitelji su imali priliku vidjeti suvremene obloge za prevenciju i liječenje dekubitusa, kao i druga pomagala.

Javnozdravstvena akcija trajala je od 09 do 12 sati. Za vrijeme trajanja javnozdravstvene akcije medicinske sestre mjerile su i krvni tlak i razinu šećera u krvi zainteresiranima. Izmjereno je više od 250 vrijednosti krvnog tlaka i šećera u krvi, a evidentirano je preko 50 osoba koje su imale značajnu hipertenziju i 30 osoba s hiperglikemijom. Svi su dobili preporuke javiti se svom obiteljskom liječniku.

Dana 13. studenog organizirano je i stručno predavanje za sve medicinske sestre KBC – a Sestre milosrdnice na temu: „Dekubitalni ulkus – neželjeni događaj tijekom hospitalizacije“ čime se željelo podsjetiti medicinske sestre na važnost prevencije dekubitusa i pravovremenog sestrinskog uočavanja i dokumentiranja stanja kože bolesnika pri prijemu i tijekom hospitalizacije. Jednaku važnost ima pravilno procjenjivanje dekubitalnog ulkusa čiji opis (lokalizacija, stanje okolne kože, dimenzije, dno rane, kaviteti i stupanj), mora biti jasno i točno opisan, unificiranom sestrinskom terminologijom.

Liječenje dekubitalnih ulkusa je dugotrajno, poskupljuje troškove liječenja (4 000 – 300 000 kn, ovisno o stadiju i komplikacijama), a bolesnik trpi bolove, socijalnu izolaciju, financijsku štetu zbog dugotrajnog bolovanja i smanjenu mobilnost.

Dekubitus se može spriječiti ako pravovremeno procijenimo rizične bolesnike i poduzmemo sve preventivne radnje. Svaka osoba koja u istom položaju leži od 2 do 12 sati izložena je riziku za nastanak dekubitusa. Dekubitus se, premda je češći u odraslih, može razviti i u dječjoj dobi.

Izvješće pripremila: Elzika Radić