Kolegij medicinskih sestara i srodnih profesija KBCSM u Zagrebu

kbcsm kolegijU KBC Sestre milosrdnice se svaki tjedan, zbog poticanja suradnje, timskog rada i dobre komunikacije, održava stručni kolegij medicinskih sestara i srodnih profesija. Kolegij saziva i vodi glavna sestra KBC Sestre milosrdnice, a prisustvuju mu sve glavne sestre klinika i predstavnici  srodnih profesija s kojima one blisko surađuju u svakodnevnom radu. [Ž.B.]

Na Kolegiju se razmjenjuju informacije vezane za organizaciju rada, sudionici se informiraju o aktualnostima na pojedinim klinikama i službama, te se zajednički dogovaraju aktivnosti važne za uspješno pružanje usluga pacijentima. Ponekad mu prisustvuju i predstavnici uprave, sindikata, te ostalih službi iz KBC Sestre milosrdnice i izvan njega. Važne informacije i zaključci stručnog kolegija, glavne sestre i predstavnici srodnih profesija, prenose ostalim djelatnicima klinika,  zavoda i ostalih službi.

Suradnja i dobra komunikacija medicinskih sestara sa svim ostalim profesijama uključenim u skrb   pacijenata pomaže upravljanju, poboljšanju kvalitete i sigurnosti, ali i učinkovitosti ne samo u zdravstvenoj njezi nego i kompletnoj skrbi  pacijenata KBC Sestre milosrdnice.