Kolegij medicinskih sestara i srodnih profesija KBC-a Sestre milosrdnice

Kolegij medicinskih sestara Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice i srodnih profesija koordinira sve djelatnosti, a ponajprije sestrinstvo Bolnice. 

Čine ga glavne medicinske sestre/tehničari Klinika i glavne tehničarke/tehničari srodnih profesija (Kliničkog zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju, Kliničkog zavoda za kemiju, Zavoda za mikrobiologiju, parazitologiju i hospitalne infekcije, Zavoda za patologiju „Ljudevit Jurak,“ Zavoda za transfuzijsku medicinu, Službe za sprječavanje i kontrolu bolničkih infekcija, Službe za dijetetiku i prehranu, Službe za čišćenje i druge pomoćne poslove i Ureda za osiguranje i unaprjeđenje kvalitete zdravstvene zaštite) s kojima medicinske sestre, u svojem svakodnevnom radu, blisko surađuju.

Kolegij vodi, jedanput tjedno, utorkom, Biserka Režek, diplomirana medicinska sestra, pomoćnica Ravnatelja za sestrinstvo – glavna sestra KBC – a. Sukladno potrebama, Kolegiju prisustvuju i ostali rukovoditelji bolničkih sektora i službi. Nakon Kolegija, sudionici istog najvažnije informacije prenose svim djelatnicima u cilju što učinkovitijeg funkcioniranja Bolnice.

Kolegij predstavlja izvrstan alat, pomagalo, sestrinskoj i srodnim profesijama KBC – a Sestre milosrdnice u razmjeni aktualnosti, iskustava, znanja te rješavanju svakodnevnih izazova i problema. Potiče timski duh, suradništvo, komunikaciju i učinkovitost što, konačno, ima za rezultat ono najvažnije: unaprjeđenje kvalitete, sigurnosti i učinkovitosti zdravstvene skrbi koja se pruža u ovoj uglednoj zdravstvenoj ustanovi s bogatom tradicijom i svijetlom budućnosti.