Izvori/uzroci (ne) sigurnosti u radu medicinskih sestara

Pripremile: Petra Bolf, bacc.med.techn. i Tihana Kolar, bacc.med.techn. (Centar za hitni prijem)

SAŽETAK:

Zdravstvena djelatnost ubraja se u visoko rizične djelatnosti. Medicinske sestre su suočene s različitim rizicima i s njima povezanim posljedicama na zdravlje zbog složenosti i sveobuhvatnosti unutar zdravstvenog sustava.

Osiguravanje uvjeta za siguran rad treba biti od strane zakonodavstva i upravljačke strukture koji omogućuju pružanje sigurnosti u radu medicinskih sestara u smislu sigurne okoline što su ključni uvjeti za pružanje kvalitetne zdravstvene skrbi.

Izvori sigurnosti na radu uzimaju u obzir sve postojeće okolnosti, ne samo uklanjanje opasnih tvari i čimbenika, sprečavanje nesreća, sigurnost tehničke opreme i procesa, već i same situacije koje dovode do prekomjernog fizičkog, umnog i osjetilnog opterećenja ili stresa.

Sve nepoželjne aspekte na radnom mjestu treba smatrati uzrokom nesigurnosti kao što su ljudski faktor, psihosocijalni aspekti, stres i nasilje na radnome mjestu.

Cilj predavanja je ukazivanje opasnosti i posljedice s kojima se susreću medicinske sestre u svom svakodnevnom djelovanju te kako spriječiti neželjene događaje.

KLJUČNE RIJEČI: sigurnost, rizik, medicinska sestra

Više o ovom radu možete saznati kod autora: petrabolf1801@gmail.com, kolartihana@gmail.com