Izvještaj sa tečaja „Novi – stari patogeni u bolničkim infekcijama“

sestrinstvo kbcsm tecaj infekcije2016 (1)Pripremile: Ružica Grozdek, dipl.med.techn., Ljerka Armano, mag.med.techn.

U  organizaciji Referentnog centra za bolničke infekcije Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske, Hrvatskog liječničkog zbora i Hrvatskog društva za kliničku mikrobiologiju, 29.01.2016.godine u KBC Zagreb održan je tečaj naziva:,,Novi – stari patogeni u bolničkim infekcijama“.

Teme tečaja bile su:

  • KPC – stanje u praksi
  • Clostridium difficile – prevencija i kontrola
  • Acinetobacter baumannii (multiplo rezistentni) – kako postupiti?
  • Politika propisivanja antibiotika u bolnici
  • Dezinfekcija i sterilizacija – higijena prostora – nove metode
  • Praćenje infekcija povezanih sa zdravstvenom skrbi – kako postupiti?
  • Uloga link sestre u prevenciji infekcija povezanih sa zdravstvenom skrbi
  • Klinički izvidi – koja je dobrobit?

Tečaju su prisustvovali liječnici specijalisti iz kliničke mikrobiologije, zdravstveni inžinjeri, tehničari, medicinske sestre i drugi zaposlenici na specifičnim poslovima povezanim s bolničkim infekcijama.

Cilj tečaja bio je razmjena znanja i iskustva s područja prevencije i kontrole infekcija povezanih sa zdravstvenom skrbi i novim – starim patogenima u bolničkim infekcijama.

Svaka zdravstvena ustanova mora provoditi mjere za sprječavanje, suzbijanje i praćenje bolničkih infekcija, te internim planom i programom utvrditi način provođenja tih mjera. U tim aktivnostima nezaobilazna je uloga Tima i Povjerenstva za bolničke infekcije. Prevenciji infekcija povezanih sa zdravstvenom zaštitom treba pristupiti multidisciplinarno, kontinuirano, prateći dinamiku mijenjanja mikroorganizama, te primjeniti postojeće i nove metode prevencije i kontrole bolničkih infekcija.
Rezistencija bakterija potaknuta učestalom primjenom antimikrobnih lijekova, predstavlja značajan medicinski problem koji utječe na ishod liječenja i troškove u zdravstvu. Nove su varijante mikroorganizama odgovorne za širi spektar bolničkih infekcija i bakterijski izolati postaju sve više rezistentni na standardnu antibiotsku terapiju.

sestrinstvo kbcsm tecaj infekcije2016 (2)Mjere prevencije i kontrola infekcija su aktivnosti sustava poboljšanja kvalitete i usmjerene su na poboljšanje skrbi o bolesniku i zaštiti zdravlja djelatnika u zdravstvu. Za njihovo provođenje odgovorni su svi zdravstveni i nezdravstveni djelatnici, pacijenti, posjetitelji kao i menadžment ustanove.