Izvještaj sa stručnog seminara „Vascular expert seminar„

3M2Pripremila: Milena Fiket, dipl.med.techn; Klinika za unutarnje bolesti; KBC Sestre milosrdnice

U kongresnom centru FORUM poslovnog centra Green Gold-a u Zagrebu, 26.10.2015.godine, održan je stručni seminar o perifernim i centralnim venskim putovima.

Seminaru su prisustvovali zdravstveni profesionalci iz Hrvatske, Poljske, Slovenije i Engleske, koji su sa polaznicima seminara podijelili svoja iskustva i znanja iz područja  njege perifernih i centralnih venskih putova, nove smjernice, strategije i načine prevencija infekcija venskih putova. Nove smjernice i preporuke odnosile su se na njegu perifernih venskih putova, gdje se ne preporuča rotiranje i zamjena intravenskih kanila svaka 3-4 dana (CDC, 2011.g ) već prema kliničkoj indikaciji (EPIC3 ).

Seminaru su prisustvovale  i medicinske sestre KBC Sestre milosrdnice: Biljana Kurtović, Kristina Potočki, Tanja Bokšić, Đurđica Kos, Ivana Družinec, Renata Kalajdžić, Ana Štefša, Katarina Vidović i Milena Fiket.

Milena Fiket je na Seminaru održala predavanje naziva: „Unaprjeđenje zdravstvene njege i optimizacija troškova primjenom tegaderm povoja za i.v. periferne i centralne katetere„