Izvještaj sa stručnog seminara „Otrok v oftalmologiji“

U Portorožu je 18. svibnja 2018. godine održan stručni seminar pod nazivom: „Otrok v oftalmologiji.“ Stručni seminar organiziralo je Društvo medicinskih sestara, primalja i tehničara Slovenije zajedno sa Društvom medicinskih sestara i tehničara Slovenije u oftalmologiji. Kao i svake godine, predsjednica slovenskog Društva oftalmoloških medicinskih sestara i tehničara u goste je pozvala članove Društva oftalmoloških medicinskih sestara/tehničara iz Hrvatske.

U pozdravnom govoru zahvalili smo Predsjednici sekcije što nas je pozvala te smo iskoristili priliku i pozvali kolegice da nam se pridruže na našem 10. simpoziju Društva oftalmoloških medicinskih sestara/tehničara Hrvatske udruge medicinskih sestara i tehničara.

Teme ovogodišnjeg seminara bile su usko vezane za dječju oftalmologiju tj. zbrinjavanje djeteta s bolestima oka i poremećajima vida. Seminar je bio podjeljen u tri djela  i održano je 15 predavanja. Svaki dio započeo je predavanjem liječnika oftalmologa, a zatim su slijedila predavanja iz područja zdravstvene njege djeteta kao oftalmološkog pacijenta.

U prvom dijelu Seminara održana su predavanja koja su se odnosila na pristup medicinske sestre  djetetu kao oftalmološkom pacijentu gdje je naglasak stavljen na dobru fizičku i psihičku pripremu i djeteta i roditelja. Nadalje, kroz predavanje prikazana je zdravstvena skrb djeteta u oftalmološkoj ambulanti za rizičnu djecu. U toj ambulanti vrši se pregled djece sa raznim stanjima i dijagnozama kao što su djeca sa posebnim potrebama, nedonoščad (prematurna retinopatija), djeca oboljela od malignih bolesti (retinoblastom) te djeca oboljela od određenih genetskih oboljenja, neuroloških oboljenja, kao i priprema djeteta za operativne zahvate na oku.

U drugom dijelu Seminara predavanja su se odnosila na zdravstvenu skrb djeteta koje boluje od bolesti prednjeg segmenta oka (kao glaukom, katarakta, tumori oka, prematurna retinopatija).

Treći dio Seminara odnosio se na zbrinjavanje djece koja imaju poremećaje vida (kao što su strabizam, slabovidnost) te djece koja nose kontaktne leće. Održano je i predavanje od strane tiflopedagoga, odnosno  osobe koja se bavi pomaganjem djeci koja su slijepa i slabovidna. Njen djelokrug rada vezan je za pomoć slijepom i slabovidnom djetetu da se što lakše i što brže uklopi u svakodnevni život s obitelji i vršnjacima. Kroz vježbu prikazani su načini ophođenja videćih osoba sa slijepim i slabovidnim djetetom.

Na samom kraju Seminara uručeno je priznanje kolegici Bernardi Mrzelj za uspjehe u užem strukovnom području zdravstvene njege oftalmološkog pacijenta.

Pripremila: Đurđica Duh, bacc. med. techn., Klinika za očne bolesti