Izvještaj sa Simpozija “Važnost folne kiseline u rastu i razvoju djece“

U hotelu „LOOP“ u Zagrebu 08. rujna 2017.g. održan je jednodnevni edukativni simpozij u organizaciji Odjela dječje neurologije i epileptologije, Klinike za pedijatriju KBC Sestre milosrdnice i Udruge osoba i roditelja djece sa spinom bifidom „Aurora“ naziva: “Važnost folne kiseline u rastu i razvoju djece“.

Ciljevi Simpozija bili su:

  • utvrditi važnost uzimanja folne kiseline,
  • smanjenje rizika od nastanka defekta neuralne cijevi,
  • unaprjeđenje kvalitete života pacijenata sa spinom bifidom boljom sestrinskom skrbi za te pacijente.

Folna kiselina značajno utječe na razvoj neuralne cijevi tijekom trudnoće te je važno naglasiti i pravovremeno uputiti trudnice kada i kako trebaju početi sa uzimanjem folne kiseline. Također je bitno na vrijeme utvrditi defekt neuralne cijevi i započeti sa liječenjem.

Simpozij je bio namijenjen medicinskim sestrama/tehničarima i drugim zdravstvenim djelatnicima koji direktno sudjeluju u zdravstvenoj skrbi pacijenata sa spinom bifidom. Kroz Simpozij je povezana edukacija svih stručnjaka koji sudjeluju u procesu zdravstvene skrbi, poput ginekologa koji skrbe za trudnice i adolescentice naglašavajući važnost pravovremenog uzimanja folne kiseline, kako bi se smanjio rizik nastanka defekta neuralne cijevi u novorođenčeta, neuropedijatara koji prepoznaju i dijagnosticiraju bolest, te neurokirurga koji liječe i kiruškim zahvatom zatvaraju neuralnu cijev.

Na Simpoziju su sudjelovali i roditelji djece sa spinom bifidom kao i sami pacijenti koji su nam pobliže objasnili i opisali kako izgleda njihova svakodnevnica i kako se nose sa ovom bolešću.

Sudjelovalo je 48 medicinskih sestara, od kojih 11 s Klinike za pedijatriju KBC Sestre milosrdnice, a u o organizacijskom stručnom odboru bile su medicinske sestre Klinike za pedijatriju KBC-a Sestre milosrdnice: Kristina Kužnik, mag. med. techn., Danijela Nožinić, bacc.med.techn., Jadranka Pavlić, bacc.med.techn, te Vesna Kumanović, bacc.med.techn., glavna sestra Poliklinike za dječje bolesti Helena.

Pripremili: Damir Berbić, med.techn., Ivana Stanić, bacc.med.techn.; Kliinika za pedijatriju KBC Sestre milosrdnice