Izvještaj sa 6. tečaja usavršavanja medicinskih sestara u pedijatriji: “Sekundarna prevencija u pedijatriji”

1Pripremila: Kristina Kužnik, bacc.med.techn., Klinika za pedijatriju KBCSM

U organizaciji Medicinskog fakulteta  Sveučilišta J. J. Strossmayer  u Osijeku  i Opće  bolnice Dr. Josip Benčević Slavonski Brod  od 21 do 23. ožujka 2014. godine  u Slavonskom Brodu održan je 11. Poslijediplomski tečaj trajnog medicinskog usavršavanja I. kategorije za liječnike i 6. Tečaj trajnog usavršavanja medicinskih sestara u pedijatriji naziva „Sekundarna prevencija u pedijatriji”.

Cilj Tečaja  bio je okupiti  liječnike, medicinske sestre-tehničare  i ostale članove zdravstvenog tima da bi razmijenili znanja, vještine i stekli nova znanja o liječenju i zdravstvenoj njezi  pedijatrijskih pacijenata.

O važnosti i potrebi održavanja Tečaja  govori u prilog i  velik odaziv sudionika. Tečaju je prisustvovalo oko 250 sudionika, iz Republike Hrvatske  i Bosne i Hercegovine.

Zajednička predavanja za liječnike i medicinske sestre održali su brojni, uvaženi liječnici i  profesori na medicinskim fakultetima.

6. tečaj  trajnog usavršavanja medicinskih sestara u pedijatriji uvodnim riječima dobrodošlice otvorile su  predsjednica Pedijatrijskog društva medicinskih sestara Dragica Beštak, bacc.med.techn. i glavna sestra Odjela za dječje bolesti, OB Dr. Josip Benčević, Marija Bošnjak bacc.med.techn.

Medicinske sestre i tehničari održali su ukupno 15 predavanja koja su tijekom izlaganja bila podijeljena u tri skupine. Prva grupa predavanja odnosila se na važnost poštivanja i uvažavanja životnih vrijednosti svakog pacijenta – djeteta i uvažavanje roditelja u svakodnevnom pružanju zdravstvene skrbi,  posebno kod skupina djece s posebnim potrebama.

Tečaj je nastavljen predavanjima koja su isticala važnost djelovanja sestrinstva kao profesije, razmatrala osnovne pojmove profesionalnog sestrinstva kroz sestrinske teorije, naglašavala potrebu za osiguranjem i unaprijeđenjem sigurnosti i kvalitete u sestrinstvu. Predavanja su nastavljena prikazom postupnika sestrinskih intervencija kod djece na testu provokacije proteinom kravljeg mlijeka, kod hipertenzije dječje dobi, juvenilnog idiopatskog artritisa u djece, pretilosti u djece, bronhalne astme te prikazom slučaja djeteta s Peroksizomskom bolesti i histiocitozom Langerhansovih stanica.

Ostatak predavanja temeljio se na prikazu i naglašavanju pomalo zaboravljenih vrijednosti kao što su osnaživanje partnerstva s roditeljima u procesu liječenja djeteta, podučavanje roditelja u provođenju discipline u  djeteta i  osvješćivanje važnosti dodira u dojenačkoj dobi.

Sudionici Tečaja  iskazali su znatan stupanj zadovoljstva sadržajem i metodikom predavanja. Iza svakog seta predavanja održana je diskusija gdje su se izmjenila iskustva kolegica iz različitih bolničkih zdravstvenih ustanova u Republici Hrvatskoj.

Zaključak Tečaja je da je potrebno ustrajati na jedinstvenim postupcima i standardima u pružanju zdravstvene skrbi djetetu uvažavajući njegovu razvojnu dob, a roditelje aktivno uključiti u proces skrbi. Naglašeno je kako moramo težiti sestrinstvu kao profesiji i činiti sve u ostvarivanju tog cilja. Za to trebamo kvalitetno educirane timove medicinskih sestara i tehničara. Sukladno tome istaknuta je važnost tradicije održavanja ovog tečaja.

Tečaju je prisustvovalo stotinjak medicinskih sestara, a s Klinike za pedijatriju KBC Sestre milosrdnice tri su medicinske sestre prezentirale svoje radove sa slijedećim temama:

  • „Sestrinstvo kroz teoriju kulture različitosti i univerzalnosti skrbi“, Kristina Kužnik, bacc.med.techn.
  • „Postupnik sestrinskih intervencija kod djece na provokaciji proteinom kravljeg mlijeka“, Zlata Bradovski, bacc.med.techn.
  • „Hipertenzije u dječjoj dobi s osvrtom na zdravstvenu njegu“, Jadranka Pavlić, bacc.med.techn.

Tečaj je bodovan  prema pravilniku Hrvatske komore medicinskih sestara, a sva predavanja objavljena su u Zborniku radova.