Izvještaj sa 6. simpozija Društva oftalmoloških medicinskih sestara/tehničara

2Priredila: Josipa Grgec, bacc. med. techn.; Klinika za očne bolesti, KBC Sestre Milosrdnice

6. simpozij Društva oftalmoloških medicinskih sestara/ tehničara s međunarodnim sudjelovanjem, u organizaciji Društva oftalmoloških medicinskih sestara/ tehničara i Hrvatske udruge medicinskih sestara, održan je od 04. do 07. rujna 2014. godine u Edukacijsko-rehabilitacijskom kampu u Premanturi (Istra).

Tema ovogodišnjeg simpozija bila je „Medicinska sestra i katarakta“.

Siva mrena (katarakta) jedna je od najčešćih bolesti osoba starije životne dobi. Zamagljen vid otežava obavljanje svakodnevnih aktivnosti ( obavljanje osobne higijene, čitanje, vožnja automobila, kupovina, gledanje televizije… ) te na taj način smanjuje kvalitetu života. Dijagnostika i operativni zahvati su se godinama usavršavali tako da se smanjio operativni rez čime je i smanjena i potreba za postoperacijskom skrbi. Kraće vrijeme oporavka omogućava pacijentima brži povratak svakodnevnim aktivnostima s ponovno zadovoljavajućom vidnom oštrinom koju je moguće postići implantacijom umjetne leće.

Medicinska sestra, u okviru svojih kompetencija, sudjeluje u procesu dijagnostike i liječenja pacijenta kao ravnopravni član zdravstvenog tima. Ona priprema pacijenta za pregled i sudjeluje ili izvodi različite dijagnostičke postupke pri čemu nalaz uvijek interpretira liječnik. Priprema pacijenta za planirani operativni zahvat, prema uputama anesteziologa daje ordiniranu premedikaciju, predaje pacijenta u operacijsku salu te provodi postoperativnu skrb i edukaciju pacijenta prije planiranog otpusta.

Klinika za očne bolesti KBC-a Sestre milosrdnice na Simpoziju se predstavila slijedećim  radovima:

  1. Duh Đ., bacc. med. techn. i Tomašić Đ., bacc. med. techn.: „Sigurnost  pacijenata koji su podvrgnuti operaciji katarakte-upravljanje kvalitetom zdravstvene njege“
  2. Grgec J., bacc. med. techn.: „Prepoznajmo glaukom“
  3. Tomešić V., med.sestra, Božić I., med.sestra, Zajec I., med.sestra: Postupci medicinske sestre instrumentarke pri operaciji kongenitalne katarakte

Nagradu za najbolji rad ove godine dobila je Nikolina Šantek, bacc. physioth. koja je prezentirala rad naziva „Život s kataraktom“. U radu je ispričala svoju osobnu priču o životu s nekoliko očnih poremećaja među kojima je i katarakta te zašto se još uvijek nije odlučila podvrgnuti operativnom zahvatu koji bi joj mogao podići kvalitetu života na viši nivo ili joj potpuno oduzeti vid.

Tema ovogodišnjeg okruglog stola bila je: „Sigurnost pacijenata“ pri čemu su kolegice Duh Đ., bacc. med. techn.  i Tomašić Đ., bacc. med. techn. obrazložile zbog čega su izabrale upravo tu temu za istraživanje i kako možemo interpretirati dobivene rezultate.

Na Simpoziju se predstavilo Hrvatsko Društvo za sigurnost pacijenata koje je obilježilo godinu dana aktivnog djelovanja. Predstavnici Društva su pozvali zainteresirane zdravstvene djelatnike da se uključe u njihov rad i time promoviraju sigurnost pacijenata.

Skupu je prisustvovala i Pravobraniteljica osoba s invaliditetom te je ukazala na neusklađenost zakonskih propisa i prakse kao i na važnost kvalitetne komunikacije kako bi hospitalizacija osoba s invaliditetom protekla sa što manje stresa i komplikacija.

Sudionici Simpozija su se upoznali s novim načinima operativnog liječenja katarakte,   razmijenili iskustva i nova saznanja u zdravstvenoj njezi oftamoloških pacijenata, sklopili nova poznanstva, ugodno se družili, a najavljen je i novi susret slijedeće godine.