Izvještaj sa 5. simpozija Udruge medicinskih sestara u hipertenziji

third international symposium on hypertension - plakatPripremila: Slavica Bošnjak, bacc.med.techn, Klinika za pedijatriju KBC Sestre milosrdnice

U Osijeku je od 28. – 30. studenog 2014. godine održan 5. Simpozij Udruge medicinskih sestara u hipertenziji (UMSUH). Istovremeno je održan i treći međunarodni Simpozij o hipertenziji za liječnike pod nazivom: „Translational Medicine in Hypertension“.

 U radu Simpozija aktivno su sudjelovale dvije medicinske sestre Klinike za pedijatriju:

1)      JADRANKA PAVLIĆ, bacc.med.techn. „Zdravstvena njega dojenčeta s uroinfektom“

2)      SLAVICA BOŠNJAK, bacc.med.techn. „Hipertenzivna kriza – prikaz bolesnika“

Udruga medicinskih sestara u hipertenziji prepoznala je značajnu ulogu medicinske sestre kao edukatora u timu za liječenje hipertenzije. Osnovana je 2009. godine s ciljem organiziranja predavanja, tečajeva, seminara za edukaciju medicinskih sestara, informiranja javnosti o radu udruge putem tiskanih materijala, izdavanja knjiga i časopisa iz područja svoje djelatnosti i jačanje suradnje sa srodnim organizacijama u Hrvatskoj i izvan nje. Samo trajnom edukacijom medicinskih sestara može se postići i bolja edukacija hipertoničara, a time i bolja regulacija krvnog tlaka kao i smanjenje komplikacija koje prate ovu bolest.

Hipertenzija u djece i adolescenata je česti klinički problem. Danas se u Hrvatskoj i u svijetu primjećuje nedovoljna briga za mjerenje i registraciju krvnog tlaka u ovoj populaciji. Prema definiciji, smatra se da dijete ima povišen krvni tlak ako izmjerena vrijednost tlaka prelazi 95. centilu za dob, spol i tjelesnu visinu na tri uzastopna mjerenja (ne istog dana). Dijagnoza povišenog krvnog tlaka kod odraslih postavlja se uz vrijednost arterijskog tlaka 140/90 mmHg ili višu, no u djece takvo definiranje hipertenzije nije moguće jer se krvni tlak kod njih mijenja s dobi, a definiran je i spolom i tjelesnom visinom u svakoj dobnoj skupini. U praksi to znači sljedeće: inicijalno je potrebno izmjeriti tjelesnu visinu djeteta i korištenjem posebnih tablica (nomograma) odrediti centilnu vrijednost tjelesne visine prema dobi i spolu. Prema tom podatku tražimo u drugim tablicama na kojoj centili se nalazi vrijednost upravo izmjerenoga krvnog tlaka.

Preventivni programi nastoje potaknuti pedijatre i liječnike, koji se brinu za djecu i adolescente, da iznad treće godine života mjerenje tlaka bude obavezan i nezaobilazan dio sistematskog pregleda.  U prevenciji hipertenzije u djece i adolescenata značajno mjesto zauzimaju i medicinske sestre kroz različite aktivnosti na razini zdravstvenih ustanova i zajednice.