Izvještaj sa 31. seminara Hrvatske proljetne pedijatrijske škole

kbcsm proljetna pedijatrijska skola splitPripremila: Ivana Stanić, bacc.med.techn., Klinika za pedijatriju KBCSM

U Splitu je od 07. do 11. travnja održan 31. seminar Hrvatske proljetne pedijatrijske škole (HPPŠ). HPPŠ je namijenjena pedijatrima, liječnicima školske medicine, liječnicima opće prakse i obiteljske medicine koji se bave zbrinjavanjem djece te medicinskim sestrama koje sudjeluju u zdravstvenoj zaštiti i skrbi za djecu.

Osnovna namjera Škole je edukacija polaznika, a na programu ovogodišnjeg seminara bile su zastupljene slijedeće teme:

  • pulmologija
  • dječja kirurgija – vezikoureteralni refluks
  • prehrana

Na 31. seminaru HPPŠ sudjelovalo je stotinjak sestara zaposlenih na pedijatrijskim odjelima, klinikama i zavodima iz cijele Hrvatske i Slovenije, a sa Klinike za pedijatriju KBC Sestre milosrdnice aktivno su sudjelovale četiri medicinske sestre: dopredsjednica Pedijatrijskog društva HUMS-a Kristina Kužnik, bacc.med.techn u ulozi voditelja, dok su tri medicinske sestre prezentirale slijedeće radove:

  • „Novi trendovi u hranjenju djece najranije dobi“, Zlata Bradovski, bacc.med.techn.
  • „Kako pravilnom prehranom utjecati na problem opstipacije u djece?“, Snježana Stanić, bacc.med.techn.
  • „Zdravstvena njega djece nakon aspiracije stranog tjela“, Ivana Stanić, bacc.med.techn.

Sudjelovanje na seminaru HPPŠ bilo je ugodno, puno novih stručnih spoznaja uz pozitivnu suradnju i prijateljsko druženje.