Izvještaj s VIII. Simpozija Hrvatske udruge za rane s međunarodnim sudjelovanjem

kbcsm izvjesce tuhelj 2015 (1)Pripremila Milica Žilić,bacc.med.techn.

Od 22. -23.listopada 2015 godine u Termama Tuhelj, održan je VIII. Simpozij Hrvatske udruge za rane s međunarodnim sudjelovanjem, naziva:“Kronične rane – zbrinjavanje u primarnoj zdravstvenoj zaštiti“. Simpozij je organiziran je u nekoliko cjelina.

kbcsm izvjesce tuhelj 2015 (2)Prva cjelina se odnosila na Limfedem, a u drugom dijelu su bili prikazi slučajeva bolesnika iz svakodnevne prakse vezani za kronične rane. Održana su predavanja o uzrocima nastanka kroničnih rana, patofiziologiji cijeljenja, o liječenju kroničnih rana i primjeni antiseptika te radionice s praktičnim  vježbama postavljanja dugo i kratko elastičnih zavoja, kompresivnih čarapa i rukava. Na kraju su predstavnici proizvođača predstavili novosti i poboljšanja pomagala u liječenju kroničnih rana.

Na Simpoziju su zajedno sudjelovali liječnici, medicinske sestre i fizioterapeuti, što sve govori o potrebi multidisciplinarnog pristupa ovom značajnom problemu.

Medicinske sestre imaju važnu ulogu u zbrinjavanju svih rana, procjeni rane i primjeni ordinirane terapije te su važna njihova zapažanja pri skrbi za ranu. Medicinske sestre koje skrbe za kronične rane,  kao dio multidisciplinarnog tima, moraju imati znanje o ranama, njihovoj etiologiji, cijeljenju, mogućnostima i načinu zbrinjavanja, što sve govori u prilog potrebne trajne edukacije medicinskih sestara.

Simpoziju su nazočili liječnici i medicinske sestre Klinike za kožne bolesti KBC-a Sestre milosrdnice s Predstojnicom  Klinike prof.dr.sc. Mirnom Šitum, a iz Klinike za kirurgiju medicinske sestre : Milica Žilić, Vesna Bonča, Emina Bogović, Željkica Šoški te medicinski tehničari Željko Puškarić i Boris Porubić.