Izvještaj s tečaja “Menadžment boli u sestrinstvu”

kbcsm sestrinstvo izvjestaj medadzment boli 2016 (5)Pripremila: Marica Jerleković, bacc.med.tech.;Zavod za anesteziologiju, intenzivnu medicinu  i liječenje boli, KBC Sestre milosrdnice,Klinika za traumatologiju

31. ožujka 2016. godine u Multimedijskom centru održan je tečaj III kategorije pod nazivom Menadžment boli u sestrinstvu. Tečaj je organiziran od strane Zavoda za anesteziologiju, intenzivnu medicinu i liječenje boli te su bile uključene po prvi puta sve tri lokacije; KBC Sestre milosrdnice, Vinogradska, Klinika za traumatologiju i Klinika za tumore.

Bol je veliki i značajan klinički, socijalni i ekonomski problem s duboko negativnim utjecajem na kvalitetu života. Koliki je utjecaj boli na narušavanje homeostaze govori podatak da je bol proglašena „petim“ vitalnim znakom ( SZO).

Tečaj je bi baziran više na akutnu bol ; biologiju boli, tretman boli, služba za liječenje boli (Acute pain service), liječenje probijajuće perioperativne boli kod onkoloških bolesnika, probijajuća maligna bol te liječenje boli kod opeklina, procjena, dokumentacija i evaluacija boli.

Cilj tečaja bio  je ukazati na važnost pravovremene i kvalitetne  procijene i liječenja akutne boli da bismo spriječili prelazak akutne boli u kronični oblik kada bol prestaje biti simptom već postaje bolest sama za sebe sa svim svojim komplikacijama.

Edukacija medicinskih sestara ali isto tako i samih bolesnika iz područja liječenja boli morao bi postati imperativ.

Oslobađanje od boli osnovno je pravo svakog čovjeka, a ono je ograničeno samo našim znanjem…

           Melzak & Wall