Izvještaj s tečaja “Komunikacija u zdravstvu – Snaga riječi“

Pripremila: Maja Turkalj, bacc.med.techn.

1 (1)

Dana 21. travnja 2016. godine u organizaciji Centra za hitni prijem (CHP) KBC Sestre milosrdnice održan je prvi tečaj III. kategorije naziva: “Komunikacija u zdravstvu-Snaga riječi”.

Tečaju je prisustvovalo pedesetak sudionika sa svih klinika/zavoda KBC Sestre milosrdnice, a organizirali su ga djelatnici CHP-a: Martina Dušak, dipl.med.techn., Petra Bolf bacc.med.tech., Igor Plečko bacc.med.tech. i Maja Turkalj bacc.med.tech. U stručnom odboru bili su Aljoša Šikić dr. med. i Cecilija Rotim mag.med.tech. Gosti tečaja bile su mr. sc. Vesna Čerfalvi, mr. sc. Vesna Matulić Karađole, klinički psiholog i Dijana Regvar, struč.ing.admin. chris.

Cilj tečaja bio je unaprijeđenije znanja o važnosti poznavanja dobre komunikacije i komunikacijskih vještina u svakodnevnom radu.

Tečaj je otvorila rukovoditeljica Ureda za kvalitetu mr.sc. Vesna Čerfalvi, a predavanja su održali:
– Petra Bolf bacc.med.tech. s temom: “Osnove komunikacije” i “Problemi u komunikaciji“,
– Maja Turkalj bacc.med.tech. s temom: “Komunikacijske vještine“,
– Igor Plečko bacc.med.tech. s temom “Komunikacija u timu
– mr. sc. Vesna Matulić Karađole, klinički psiholog s temom: “Stres kod zdravstvenih djelatnika” i
– Dijana Regvar, struč. ing. admin. chris. s temom: “Krizno komuniciranje u zdravstvu“.

Na kraju tečaja održana je rasprava, sudionici su razmjenjivali iskustava vezana uz svakodnevnu komunikaciju na radnom mjestu, a proveden je i upitnik kojim se željelo utvrditi u kojoj je mjeri prisutna asertivnost u komunikacijskim vještinama medicinskih sestara. Provedena evaluacija tečaja dala je vrlo pozitivne ocjene i poticaj da se uskoro ponovi zbog velike važnosti kontinuirane edukacije medicinskih sestara u ovom području.