Izvještaj s 8. Kongresa Udruge medicinskih sestara i tehničara Hrvatske u neurologiji „Neuroznanost mudrost-izvrsnost-akcija“ i 3. Konferencije ALPE–DUNAV–JADRAN

Pripremila: Mirjana Šestak, m.s.

Od 21.09. do 24.09.2016. godine u Grand Hotelu 4. opatijska cvijeta u Opatiji, Udruga medicinskih sestara i tehničara Hrvatske u neurologiji (UMSTHN), održala je 8. Kongres s međunarodnim sudjelovanjem pod nazivom: „Neuroznanost, mudrost – izvrsnost – akcija“ i 3.Konferencija ALPE–DUNAV–JADRAN.

Svečano otvaranje Kongresa, na kojem se pozdravnom riječju obratila predsjednica UMSTHN-a, Lenka Kopačević, dipl.med.techn., bilo je 22.09.2016.godine. Nakon predsjednice Udruge, sudionike su pozdravili i prof. dr.sc. Biserka Sedić u ime Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu, prof.dr.sc.Vanja Bašić Kes, u ime Klinike za neurologiju KBC Sestre milosrdnice, te Biserka Režek, dipl.med.techn. u ime uprave KBC Sestre Milosrdnice.

Nakon svečanog otvaranja uslijedila su predavanja pozvanih predavača iz Italije koji su prikazali način rada medicinskih sestara u neurologiji u Republici Italiji.

Kroz predavanja medicinske sestre su govorile o zdravstvenoj njezi kod neuroloških bolesti, a govorilo se i o rehabilitaciji neuroloških bolesnika, kao i o zdravstvenoj njezi u neurokirurgiji, posebno kod zbrinjavanja bolesnika s ozljedama mozga.

U zaključcima Kongresa i Konferencije predsjednica UMSTHN-a se osvrnula i na devetnaest godina aktivnog rada Udruge tijekom kojih su organizirani brojni stručni skupovi i druge aktivnosti, te najavila svjetski kongres koji se održava sljedeće godine. (Detaljne obavijesti se nalaze na web stranicama www.umsthn.hr.)

umsthn

Na Kongresu su aktivno sudjelovale i medicinske sestre Klinike za neurokirurgiju KBC Sestre Milosrdnice.