Izvještaj s 5. simpozija Društva oftalmoloških sestara/tehničara s međunarodnim sudjelovanjem

4-za-naslovnu

Pripremila: Josipa Grgec, bacc.med.techn.
Od 12. do 15. rujna Društvo oftalmoloških sestara/tehničara održalo je 5. Simpozij u Edukacijsko rehabilitacijskom kampu Hrvatskog saveza slijepih u Premanturi na kojem je sudjelovalo 100-tinjak sestara/tehničara iz Hrvatske, Slovenije i Republike Srpske.

Glavna tema ovogodišnjeg Simpozija bila je „Medicinska sestra i glaukom“.

Glaukom u trudnoći, dijagnostika glaukoma, liječenje glaukoma, zdravstvena njega glaukomskog pacijenta, kvaliteta života, edukacija pacijenata kako živjeti s glaukomom, samo su neke od tema koji smo čuli. Dio programa bio je rezerviran za slobodne teme. Komunikacija u timu, zainteresiranost sestara za cjeloživotno učenje, informatizacija u sestrinstvu, su i ove godine bile u prvom planu. Na okruglom stolu se raspravljalo o indikatorima kvalitete života pacijenata s glaukomom.

Predstavljen je i priručnik  Behetić Đ., bacc.med techn., Duh Đ., bacc. med.techn. (Klinika za očne bolesti, KBCSM): Pristup i zbrinjavanje bolesnika s poremećajima vida i bolestima oka.

S Klinike za očne bolesti KBC-a Sestre milosrdnice sudjelovale su kolegice sljedećim radovima:

  • Krupnicki A., bacc.med.techn., Duh Đ., bacc.med.techn: Zadovoljstvo pacijenata pruženim zdravstvenim uslugama na Klinici za oftalmologiju KBC-a Sestre milosrdnice
  • Grgec J., bacc.med.techn: Koliko znamo o glaukomu?
  • Grgec J., bacc.med.techn: Zadovoljstvo pacijenata glaukomskom medikamentoznom terapijom

Ovogodišnja nagrada za najbolji stručni rad dodijeljena je Grgec J., bacc. med. techn. iz Klinike za očne bolesti KBC Sestre milosrdnice.

 U sklopu Simpozija organiziran je i izlet na Brijune. [JG.]