Izvještaj o sudjelovanju na 16. Konferenciji medicinskih sestara i tehničara i 2. konferenciji zdravstvenih profesija medicinskih sestara KBC-a Sestre milordnice

pripremile: Anamarija Biščanin, bacc.med.tech. i Tajana Miklin, bacc.med.tech. (Centar za hitni prijem )

Zdravstveno veleučilište u Zagrebu u suradnji s Hrvatskom komorom medicinskih sestara organiziralo je u Opatiji 16. konferenciju medicinskih sestara i tehničara i 2. konferenciju zdravstvenih profesija. Konferencija se održavala od 20. do 21. ožujka 2017. godine pod nazivom: „Povezivanje obrazovanja i najbolje prakse“.

Ciljevi konferencije usmjereni su kvaliteti i unaprjeđenju zdravstvene skrbi, otvaranju novih i boljih mogućnosti odgovora na izazove vezane uz očuvanje i unapređenje zdravlja.

Na samome početku Konferencije, sudionike iste pozdravila je predsjednica Hrvatske komore medicinskih sestara Slava Šepec te naglasila važnost kvalitetnog i efikasnog obrazovanja medicinskih sestara i tehničara, usmjerenog većem stupnju samostalnosti medicinskih sestara kao i većem stupanju kvalitete zdravstvene skrbi.

Na 16. Konferenciji medicinskih sestara i tehničara te 2. Konferenciji zdravstvenih profesija sudjelovale su i medicinske sestre Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice i to:

  • Željka Benceković, dipl.med.techn, Cecilija Rotim, mag.med.techn. i Biserka Režek, dipl.med.techn.s radovima naziva: „Od edukacije do ulaska u kliničku praksu- naša iskustva i izazovi“ te „Važnost trajne edukacije medicinskih sestara i tehničara
  • Biljana Kurtović, mag.med.techn. s predavanjem: „Zašto je važno znati čitati i napisati znanstveni rad
  • Anamarija Bišćanin, bacc.med.techn.. Tajana Miklin, bacc.med.techn. s izlaganjem naziva: Međuodnos obrazovanja i najbolje prakse“
  • Vanja Ramljak, bacc.med.techn. i Mirjana Križan, bacc.med.techn. s radom naziva: „Teorije i praktični rad – vještina povezivanja
  • Željka Panić, bacc.med.techn. i Valentina Štrbac, bacc.med.techn.s radom: „Kontinuirana edukacija medicinskih sestara u cilju unaprjeđenja zdravstvene njege na Zavodu za opekline
  • Mirjana Oršić, bacc. med. techn. s predavanjem: „Sestrinstvo prilagođeno vremenu promjena“
  • Vesna Svirčević, mag.med.techn. s izlaganjem: „Unaprjeđenje intraoperacijske skrbi za bolesnisnika tehnološkim napretkom u neurokirurgiji