Izvještaj AOTrauma Faculty Education Zurich

aotrauma

Pripremila: Marina Dakulović, bacc.med.techn.
Od 22.05 do 07.07.2013. godine održan je online AOTrauma Faculty Education. „Face to face“ dio tečaja održan je u Zurichu u Švicarskoj od 27 do 28.06.2013. godine.

 Ovom Tečaju je prisustvovalo samo 16 polaznika iz cijelog svijeta, a cilj mu je je edukacija predavača na AO tečajevima. Uz 14 kirurga bile su prisutne samo dvije medicinske sestre instrumentarke, jedna iz Portugala i jedna iz Hrvatske (iz Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice, Klinike za traumatologiju, Zagreb). Medicinska sestra instrumentarka, Marina Đulaković, je predstavljala našu zemlju s obziro da je redoviti predavač, voditelj diskusijskih grupa i praktičnog dijela nastave AO Trauma Hrvatska.

 AO (ASSOCIATIN FOR THE STUDY OF ARBEITSGEMEINSCHAFT FŰR OSTEOSYNTHESENFRAGEN) je vodeća svjetska organizacija za edukaciju i istraživanje muskuloskeletnog sustava i načina liječenja, osnovana je 1958. godine.

AO tečaj je tečaj za kirurge i sestre instrumentarke, a organizira se u svrhu edukacije operativnih tehnika. Sastoji se od predavanja, radionica i diskusijskih grupa.

 Prvi AO ORP (Operating Room Personnel) tečaj za medicinske sestre instrumentarke je bio 1982. godine u Haladovu na Krku i nakon duge pauze je nastavljena edukacija 2009. godine u Zagrebu. [MĐ.]