Izvještaj: 13. kongres Svjetske federacije intenzivnih medicinskih sestara


U periodu od 25. do 27. listopada 2018. godine u Beogradu, u kongresnom centru “Sava,” održan je svjetski kongres s međunarodnim sudjelovanjem medicinskih sestara i tehničara, iz svih dijelova svijeta s ciljem izgradnje i razmjene novih iskustava i znanja na području intenzivne njege, anestezije i reanimacije.

Bio je to 13. kongres Svjetske federacije intenzivnih medicinskih sestara (WECCN) i 10. kongres Udruženja medicinskih sestara intenzivne njege, anestezije i reanimacije Srbije (UINARS) na kojima je sudjelovalo više od 40 predavača te je predstavljeno više od 20 poster prezentacija i 120 radova iz područja intenzivne njege, anestezije i reanimacije.

Najzastupljenije teme Kongresa bile su: psihološka priprema pacijenata i obitelji te savjetovanje, etički kodeks, multikulturološka događanja u svijetu i njihov utjecaj na sestrinsku profesiju. Osim toga, ukazalo se i na važnost komunikacije, kompetencija i trajnog usavršavanja medicinskih sestara, kao i na prevenciju bolničkih incidenata i bolničkih infekcija. Aktualne su teme bile i one vezane uz monitoring i ventilaciju te kardiopulmonalnu reanimaciju pacijenata, primjenu opioidnih lijekova, prevenciju sepse i iskustva transplantiranih pacijenata.

2

3

Djelatnici Zavoda za anesteziologiju, intenzivnu medicinu i liječenje boli KBC-a Sestre milosrdnice (Ana Mutić, dipl. med. techn., Antonija Migles, bacc. med. techn., Svjetlana Stipić, bacc. med. techn. i Marica Jerleković, mag. med. techn.) predstavili su se na kongresu temama vezanima uz svakodnevnu praksu, važnost trajnog usavršavanja na području KPR-a, kao i temom koja je relativno nova – Microtia – rekonstrukcija ušne školjke po Nagati koju su ispred zavoda prezentirale: Ana Mutić, dipl. med. techn., Antonija Migles, bacc. med. techn. i Svjetlana Stipić, bacc. med. techn. Ovaj zahvat se u KBC-u Sestre milosrdnice na Klinici za otorinolaringoloriju i kirurgiju glave i vrata radi od 2016. godine i jedina smo ustanova u ovom dijelu jugoistočne Europe u kojoj se izvodi. Unazad dvije godine uspješno je obavljeno više od 30 zahvata koji su dobrom suradnjom i mutidisciplinarnim pristupom vratili puno osmjeha na dječja lica.

4

5

U sklopu Kongresa bio je organiziran i posjet Kliničkom dječjem centru u Beogradu gdje su nam kolegice prezentirale dio svojeg rada i približile svoja iskustva i probleme s kojima se svi susrećemo u svakodnevnoj praksi. Djeca su naši najpotrebitiji korisnici i bitno je da im omogućimo najbolju moguću skrb, a to je moguće jedino ako i dalje budemo razvijali i širili svoja međusobna  iskustva i znanje i ukomplementirali ih u svoj svakodnevni rad.

6

Pripremila: Svjetlana Stipić, bacc. med. techn.