Izvještaj 12. kongresa Pedijatrijskog društva HUMS – a

U organizaciji Hrvatskog pedijatrijskog društva HLZ, Pedijatrijskog društva HUMS – a i KBC – a Split, održani su od 11. do 14. listopada 2018. godine u Šibeniku, 12. kongres Pedijatrijskog društva HUMS – a i 13. kongres Hrvatskog pedijatrijskog društva. Ovaj zajednički kongres najvažniji je skup posvećen zdravstvenoj zaštiti djece u Hrvatskoj.

Kongres na kojem je ukupno bilo 820 sudionika, započeo je svečanim otvorenjem i govorima pozvanih liječnika i medicinskih sestara. Nakon pozdravnih riječi izaslanika predsjednice Republike Hrvatske, prim. dr. Milivoja Novaka, skup je pozdravila predsjednica Pedijatrijskog društva HLZ, prof. dr. sc. Aida Mujkić, a zatim u ime domaćina, predstojnik Klinike za pedijatriju KBC – a Split, prof. dr. sc. Marijan Saraga. U ime Pedijatrijskog društva HUMS – a, sudionike je pozdravila predsjednica Kristina Kužnik, mag. med. techn. Svečani dio otvaranja završio je nastupom poznatih pjevača Doris Dragović i Tedija Spalata te domjenkom dobrodošlice.

Radni dio Kongresa započeo je prikazom i nagrađivanjem pet znanstvenih radova hrvatskih pedijatara, te prikazom nagrađena dva znanstvena rada pedijatrijskih medicinskih sestara i tehničara. Nagradu za rad „Knowledge about dietary fibre and its health benefits: A cross-sectional survey of 2536 residents from across Croatia“ dobila je Marija Ljubičić, mag. med. techn. (OB Zadar, Odjel pedijatrije), te za rad „ Spolno ponašanje adolescenata: usporedba adolescenata drugih i četvrtih razreda strukovne škole i gimnazije“ nagradu je dobio Martin Trubelja, bacc. med. techn. (Diplomski studij sestrinstva, Medicinski fakultet Zagreb). Nagradu za njihovo ostvarenje uručila im je predsjednica Pedijatrijskog društva HUMS – a, Kristina Kužnik, mag. med. techn.

U uspješnom stručnom radu 12. kongresa Pedijatrijskog društva Hrvatske udruge medicinskih sestara sudjelovalo je  234  medicinskih sestara i tehničara. Važnosti, vrijednosti i nadasve stručnosti ovog Kongresa pridonijelo je 40 usmenih priopćenja i 28 poster prezentacija pedijatrijskih medicinskih sestara i tehničara iz cijele Hrvatske, te gostiju iz Bosne i Hercegovine. Prikazana su najnovija dostignuća u svakodnevnom radu medicinskih sestara/tehničara koja promiču unapređenje struke, te je istaknuta važnost kontinuirane edukacije u provođenju procesa zdravstvene njege pedijatrijskih bolesnika.

U radu 12. kongresa Pedijatrijskog društva HUMS – a, ispred KBC – a Sestre milosrdnice, Klinike za pedijatriju, aktivno su sudjelovali i prikazali svoje poster ili usmene prezentacije medicinske sestre i tehničari: Tatjana Kolarić, Jasmin Lončarić, Dario Grgurević, Maja Mokrović, te ujedno i tajnica Pedijatrijskog društva HUMS – a, Danijela Nožinić. Podršku autorima dale su i nazočne kolegice Marela Šain Tuka, Alexandra Horvatić, te predsjednica Pedijatrijskog društva HUMS – a, Kristina Kužnik.

I ove je godine, uz liječnički, u sestrinski dio programa Kongresa uvršteno vrednovanje pripremljenih  i prezentiranih radova. Za usmenu prezentaciju rada „Pasivna imunizacija – RSV profilaksa u nedonoščadi”, nagradu je primila Suzana Poljak Pernjek, mag. med. techn. (KBC Rijeka), a za poster prezentaciju „Lokalna terapija inhibitorima kalciurina u liječenju atopijskog dermatitisa”, nagradu je primila Ines Birkić Belanović, (KBC Sestre milosrdnice).

To je dokaz kako definiramo i postavljamo sve jasnije elemente i kriterije vrednovanja svakog segmenta tijekom izrade i konačne prezentacije rada (aktualnosti teme, strukturiranosti poslanog sažetka, sadržaja i strukturiranosti poslanoga rada u cijelosti, referenci, vizualnoga izgleda i funkcionalnosti prezentacije ili postera, načina izlaganja prezentatora, zainteresiranosti auditorija, te razvijenoj raspravi o pripremljenom i prezentiranom radu). Danas je to nužan put u sestrinstvu koji se prostire pred nas i svakom našem budućem stručnom skupu daje visokovrijednu znanstvenu dimenziju i profesionalnost. Podižemo razinu i širimo lepezu naših znanja, vještina, kompetencija, a time i kvalitetu rada neophodnog za sigurnost naših bolesnika, ali u konačnici i nas samih.

Kongres je završio svečanom večerom sudionika u dvorani Amadria Park, Solaris. Tom prilikom dodijeljene su gore navedene nagrade, te su na sudjelovanju i doprinosu Kongresu svim gostima zahvalili prof. dr. sc. Aida Mujkić, Kristina Kužnik, mag. med. techn. i prof. dr. sc. Marijan Saraga.

Pripremila: Kristina Kužnik, mag. med. techn., Klinika za pedijatriju KBC Sestre milosrdnice