Izvješće sa tečaja „Prevencija i kontrola širenja karbapenem – rezistentnih enterobakterija“

kleba Kpc2Pripremila: Ružica Grozdek, dipl.med.techn., Služba za sprječavanje, suzbijanje i kontrolu bolničkih infekcija

U organizaciji Hrvatskog društva za kliničku mikrobiologiju HLZ-a i Kliničkog bolničkog centra Zagreb, 14.11.2013.  u dvorani Hrvatskog liječničkog zbora održan je tečaj na temu ,,Prevencija i kontrola širenja karbapenem – rezistentnih enterobakterija“.

Prevencija infekcija povezanih sa zdravstvenom zaštitom provodi se u svakom procesu dijagnostike, liječenja i njege bolesnika. Rezistencija bakterija potaknuta učestalom primjenom antimikrobnih lijekova, predstavlja značajan medicinski problem koji utječe na ishod liječenja i troškove u zdravstvu. Rezistencija bakterija na antibiotike prirodna je prilagodba bakterije na okoliš prepun antibiotika.

Teme Tečaja bile su:

  • Značenje problema karbapenem–rezistentnih enterobakterija u zdravstvenim ustanovama
  • Karbapenem-rezistentne enterobakterije – osnovni pojmovi i epidemiologija
  • Dijagnostika i tipizacija karbapenemske rezistencije enterobakterija
  • Mjere za kontrolu širenja KPC-a
  • Higijena ruku u prevenciji širenja KPC
  • Strukturirani izvid kod pojave epidemije karbapenem-rezistentnih enterobakterija
  • Terapija karbapenem-rezistentnih gram-negativnih patogena

Tečaju su prisustvovali liječnici specijalisti iz kliničke mikrobiologije, epidemiologije, infektologije, kliničke farmakologije i dr., te medicinske sestre za kontrolu bolničkih infekcija.

Cilj Tečaja bio je upoznavanje s rezistencijom kod enterobakterija, s naglaskom na rezistenciju na karbapenem-rezistentnu Klebsiellu pneumoniae, terapiji karbapenem-rezistentnih gram-negativnih patogena, mjerama za sprečavanje širenja multirezistentnih patogena, izvoru i načinu prijenosa.

Stjecanjem novih znanja o prevenciji i kontroli infekcija povezanih sa zdravstvenom zaštitom, te implementacijom stečenih znanja u svakodnevni rad, osiguravamo najviši mogući povoljan ishod liječenja naših bolesnika.