Izvješće sa Svjetskog kongresa sterilizacije u Bonnu, Njemačka

18. Svjetski kongres sterilizacije održan je u Bonnu, u razdoblju 4.10. – 7.10.2017. Na istom je mjestu održana i godišnja konferencija DGSV-a (njemačka udruga sterilizacije).

Kongresu je prisustvovalo više od 2000 sudionika iz cijelog svijeta, izlagača, predavača te stručnjaka koji se bave sterilizacijom medicinskih instrumenata i pomagala.

Izlagači su predstavili nove uređaje za sterilizaciju te nove i poboljšane načine pakiranja i transporta medicinskih instrumenata. Isto tako, predstavili su i svoje unaprijeđene uređaje za mehaničko pranje i dezinfekciju.

Na predavanjima smo se upoznali s novim tehnikama čišćenja, pranja i dezinfekcije medicinskih instrumenata, s posebnim naglaskom na endoskope. Endoskopi se sve više i češće koriste, stoga ih je važno znati pravilno dezinficirati i sterilizirati kako bi im se produžio vijek uporabe. Isto tako, učili smo o novim načinima praćenja instrumenata od njihovog dolaska u sterilizaciju pa sve do predaje krajnjem korisniku. Puno je riječi i rasprave bilo o sterilizaciji materijala namijenjenih za jednokratnu upotrebu, pitanje zakonitosti tih postupaka, ali i odgovornosti u slučaju pogreške. Trenutno ne postoje jasno definirani propisi i zakoni o resterilizaciji jednokratnih materijala i instrumenata na europskoj i svjetskoj razini. Stručnjaci se nadaju da će kroz nekoliko godina postići dogovor i donijeti zakone koji bi nam omogućili daljnje procesiranje takvih materijala bez ikakvih dilema.

Sklopili smo nova poznanstva, razmijenili iskustva, vidjeli mnoge novitete koji nas u budućnosti sterilizacije očekuju.

Iz Hrvatske su sudjelovali Jasenka Škrlin, Jasminka Horvatić, Suzana Čolić, Smiljana Uljanić, Nataša Pinjuh.

Predstavnik naše bolnice bio je Kristijan Halužan, bacc. med. tech., zaposlen u sterilizaciji Klinike za kirurgiju.

Zahvaljujemo organizatorima na lijepom i edukativnom iskustvu te se nadamo ponovnom druženju sljedeće godine.

Izvješće pripremio: Kristian Halužan, bacc. med. techn.